newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner spis.jpg
baner DOOR TO DOOR.png
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Kadencja 4 Młodzieżowej Rady Miejskiej
05 / 12 / 2019 | Michał

UCHWAŁA Nr 4

Miejskiej Komisji Wyborczej

 w sprawie ogłoszenia wyników wyborów i składu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie w kadencji na lata 2019-2021  

Miejska Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie IV kadencji na lata 2019-2021, powołana zarządzeniem Nr 110/2019 Burmistrza Karlina z dnia 30 października 2019 r., ogłasza, że w wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 25 listopada 2019 r.    w ustalonych uchwałą Nr XV/144/19 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 października 2019 r. – okręgach wyborczych, mandaty radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie uzyskali :

1. W okręgu wyborczym Nr  1  (Szkoła Podstawowa w Karlinie) mandat radnego otrzymali:

1)  Pani Weronika Ciach;

2)  Pani Alicja Gwóźdź,

3)  Pani Amelia Suczyńska,

4)  Pani Oliwia Troszczyńska,

5)  Pan Patryk Walesiak.

Okręg wyborczy Nr 1 – pięć mandatów.

Na podstawie otrzymanego protokołu Szkolnej Komisji Wyborczej z ww. okręgu stwierdzono zarejestrowanie 9 kandydatów na radnych do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie. W wyniku przeprowadzonego głosowania w wyborach w dniu 25.11.2019 r. w okręgu wyborczym Nr 1 największą liczbę głosów uzyskały wyżej wskazane osoby. 

2. W okręgu wyborczym Nr 2 (Szkoła Podstawowa w Karwinie) mandat radnego otrzymała:

Pani Adrianna Kielar.

Okręg wyborczy Nr 2 – jeden mandat.

Na podstawie otrzymanego protokołu Szkolnej Komisji Wyborczej z ww. okręgu wyborczym stwierdzono zarejestrowanie 1 kandydata.

Zgodnie z § 36 ust. 5 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie –„Jeżeli w danym okręgu wyborczym Szkolna Komisja Wyborcza zarejestrowała liczbę kandydatów równą lub mniejszą, niż określona w § 32 niniejszego Statutu, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych uważa się zarejestrowanych kandydatów. Szkolna Komisja Wyborcza sporządza protokół z obsadzenia mandatu bez głosowania, który niezwłocznie przesyła Miejskiej Komisji Wyborczej.”      

3. W okręgu wyborczym Nr 3 (Szkoła Podstawowa w Karścinie) mandat radnego otrzymał:

Pan Bartłomiej Jakub Rumiński.

Okręg wyborczy Nr 3 – jeden mandat.

Na podstawie otrzymanego protokołu Szkolnej Komisji Wyborczej z ww. okręgu wyborczym stwierdzono zarejestrowanie 1 kandydata.

Zgodnie z § 36 ust. 5 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie –„Jeżeli w danym okręgu wyborczym Szkolna Komisja Wyborcza zarejestrowała liczbę kandydatów równą lub mniejszą, niż określona w § 32 niniejszego Statutu, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych uważa się zarejestrowanych kandydatów. Szkolna Komisja Wyborcza sporządza protokół z obsadzenia mandatu bez głosowania, który niezwłocznie przesyła Miejskiej Komisji Wyborczej.”      

4. W okręgu wyborczym Nr 4 (Szkoła Podstawowa w Daszewie) mandat radnego otrzymała:

Pani Anastazja Wojnarowska.

Okręg wyborczy Nr 4 – jeden mandat.

Na podstawie otrzymanego protokołu Szkolnej Komisji Wyborczej z ww. okręgu wyborczym stwierdzono zarejestrowanie 1 kandydata.

Zgodnie z § 36 ust. 5 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie –„Jeżeli w danym okręgu wyborczym Szkolna Komisja Wyborcza zarejestrowała liczbę kandydatów równą lub mniejszą, niż określona w § 32 niniejszego Statutu, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych uważa się zarejestrowanych kandydatów. Szkolna Komisja Wyborcza sporządza protokół z obsadzenia mandatu bez głosowania, który niezwłocznie przesyła Miejskiej Komisji Wyborczej.”      

5. W okręgu wyborczym Nr 5 (Zespół Szkół w Karlinie) mandat radnego otrzymali:

1)    Pani Wiktoria Kotala,

2)    Pani Julia Iskrzycka,

3)    Pani Zuzanna Ostrowska,

4)    Pani Paulina Marcinkowska,

5)    Pani Julia Madej,

6)    Pani Adrianna Gryń,

7)    Pani Alicja Turowska.

Okręg wyborczy Nr 5 – siedem mandatów.

Na podstawie otrzymanego protokołu Szkolnej Komisji Wyborczej z ww. okręgu wyborczym stwierdzono zarejestrowanie 7 kandydatów.

Zgodnie z § 36 ust. 5 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie –„Jeżeli w danym okręgu wyborczym Szkolna Komisja Wyborcza zarejestrowała liczbę kandydatów równą lub mniejszą, niż określona w § 32 niniejszego Statutu, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych uważa się zarejestrowanych kandydatów. Szkolna Komisja Wyborcza sporządza protokół z obsadzenia mandatu bez głosowania, który niezwłocznie przesyła Miejskiej Komisji Wyborczej.”     

Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie IV kadencji na lata 2019-2021 stanowią osoby :

 1. Weronika Ciach.
 2. Alicja Gwóźdź.
 3. Amelia Suczyńska,
 4. Oliwia Troszczyńska.
 5. Patryk Walesiak.
 6. Adrianna Kielar.
 7. Bartłomiej Jakub Rumiński.
 8. Anastazja Wojnarowska.
 9. Wiktoria Kotala.
 10. Julia Iskrzycka.
 11. Zuzanna Ostrowska.
 12. Paulina Marcinkowska.
 13. Julia Madej.
 14. Adrianna Gryń.
 15. Alicja Turowska.

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Karlinie i tablicach ogłoszeń szkół stanowiących okręgi wyborcze oraz na stronie BIP Karlino i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Karlinie.

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ