newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner spis.jpg
baner DOOR TO DOOR.png
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMYWANIE PSA RASY AGRESYWNEJ
25 / 05 / 2018 | Michał

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:

 

1) amerykański pit bull terrier;

2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);

3) buldog amerykański;

4) dog argentyński;

5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);

6) tosa inu;

7) rottweiler;

8) akbash dog;

9) anatolian karabash;

10) moskiewski stróżujący;

11) owczarek kaukaski.

 

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Karlinie, ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pok. nr 3, tel. 0-94 311 95 15 fax 0-94 311 74 10.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek właściciela o wydanie zezwolenia na hodowanie/utrzymywanie psów rasy uznawanej za agresywną.
  2. Dokument potwierdzający szczepienie psa przeciwko wściekliźnie.
  3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:

1. Za wydanie zezwolenia - 82 zł,

2. Za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia) tytułem: pełnomocnik-pełnomocnictwo - 17 zł. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.

3. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

- w kasie urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Karlinie w banku:

Bank PKO

40 1020 2791 0000 7202 0246 4451

- bezpośrednio w siedzibie Wydziału można płacić tylko kartą płatniczą.

4. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano decyzji. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

5. Zwolnione z opłaty skarbowej są:

a. jednostki budżetowe,

b. jednostki samorządu terytorialnego,

c. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

d. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Forma załatwienia:

Zezwolenie (w formie decyzji administracyjnej).

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji, po przeprowadzeniu wizji w miejscu utrzymywania psa (psów)

– do 1 miesiąca czasu;

- do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.      z 2017 r. poz. 1257 j.t. z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – O ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1840 j.t. z późn zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. z 2003 r., nr 77, poz. 687),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. – O opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 j.t  z  późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Od wydanego zezwolenia przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Burmistrza Karlina.

Załączniki:
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ