newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
Plansza Piosenka 2021 RETRANSMISJA.png
baner DOOR TO DOOR.png
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Rewitalizacja
04 / 02 / 2021 |

Rewitalizacja jest to zespół działań urbanistycznych i planistycznych, koordynowanych przez lokalną administrację samorządową, których celem jest poprawa aspektów społecznych, architektonicznych i ekonomicznych wyodrębnionego obszaru gminy, pozostającego w stanie kryzysu, wynikającego z czynników ekonomicznych i społecznych.

Rewitalizacja to ważny proces, który pozwala na kompleksową odnowę zdegradowanych obszarów gmin.

Rewitalizacja to trudny proces, który jednak zwiastuje duże pozytywne zmiany dla mieszkańców obszarów zdegradowanych, ale też całych miast i gmin. Dobrze opracowany i zrealizowany proces rewitalizacji może stanowić silny impuls rozwojowy i przyczynić się do wszechstronnej poprawy jakości życia.

Szerokie wsparcie dla rewitalizacji, w tym dostępne środki z funduszy unijnych, zachęcają samorządy do podejmowania tego wyzwania i rozwiązywania problemów społecznych, gospodarczych czy funkcjonalnych tych części gmin, które najbardziej wymagają publicznej interwencji. Istotą rewitalizacji jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, które jest prowadzone w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki.

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Strony w dziale