newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
Logo Piosenki 2021 na www i fb.png
baner DOOR TO DOOR.png
baner na www mały.png
re sesja.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
VI sesja II kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej
17 / 11 / 2016 | Michał

W sali widowiskowej Karlińskiego Ośrodka Kultury w dniu 17 listopada 2016r. odbyła się VI sesja II kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie. Przewodniczący Rady zapoznał radnych, zaproszonych gości z porządkiem sesji:

  1. Otwarcie sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie.
  2. Przyjęcie protokołu z V sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie.
  3. Powitanie nowo zaprzysiężonej Radnej Kamili Czapnik.
  4. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie w okresie między sesjami.
  5. „Tytoń, narkotyki, dopalacze, alkohol – jako zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka?” – forma wypowiedzi – referat radnych.
  6. Czy w kręgach naszej Karlińskiej młodzieży występują (w jakim stopniu) problemy związane z uzależnieniem od ww. używek?
  7. Jakie działania podejmowane są w związku z zagrożeniem uzależnieniem wśród młodzieży.
  8. Zapytania, dyskusja, wolne wnioski.
  9. Zamknięcie sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie.

Przewodniczący rady powitał gości zaproszonych na sesję w osobach  Pana Burmistrza Waldemara Miśko, Jolantę Marszal - specjalistę psychoterapii uzależnień z Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Jerzego Harłacza ze schroniska dla zwierząt Animals z Białogardu  oraz przedstawicieli policji.


Następnie Burmistrz Karlina oraz opiekun MRM Zbigniew Pawlik wręczyli zaświadczenie o wyborze na członka rady Kamili Czapnik, która została wybrana w wyborach uzupełniających w miejsce Konrada Kleczkowskiego.

W kolejnym punkcie radny Patryk Dybalski dokonał streszczenia sprawozdania z działalności rady, a następnie wręczona została karma dla zwierząt ze schroniska Animals w Białogardzie na ręce kierownika placówki. W tym samym punkcie głos zabrał Jerzy Harłacz, który podziękował młodzieży za przeprowadzoną akcję  oraz zebrane pożywienie.


W dalszej części obrad radni przedstawili w formie referatu swoje spostrzeżenia na temat używek, na które narażona jest młodzież. Karolina Broniowicka przedstawiła mity m.in. „picie dla zabawy”, „palenie tytoniu dla ciekawości” dotyczące narkotyków oraz alkoholu w porównaniu z rzeczywistością. Radna dodała również, że właśnie dzisiaj (17.11.2016) obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu.


Zadane zostało również pytanie: czy wpośród karlińskiej młodzieży występują zjawiska związane z uzależnieniem od ww. używek? Radna Klaudia Chlebicz przedstawiła wyniki ankiety dotyczącej używek, która została przeprowadzona wśród młodzieży ze szkół z terenu Gminy Karlino. W wyniku przeprowadzonego testu wnioskować można, że pośród badanej grupy młodzieży występuje zarówno zjawisko nadużywania alkoholu jak i innych używek.

W punkcie 7 p. Jolanta Marszal oraz policjant Jacek Hryciów przedstawili informacje dotyczące działań podejmowanych w związku z zagrożeniem uzależnień pośród młodzieży oraz konsekwencji czynów popełnionych pod wpływem używek.


Na zakończenie obrad burmistrz Waldemar Miśko podkreślił wagę słów wypowiedzianych przez zaproszonych gości oraz zachęcił młodzież aby wyciągnęła wnioski z dzisiejszego spotkania. Włodarz zaznaczył, że warto zająć się nauką lub np. działalnością społeczną, która z pewnością przyniesie wymierne efekty w przyszłości, czego doskonałym  przykładem było dzisiejsze wręczenie zebranej przez młodzież podczas wspólnej akcji karmy dla zwierząt.


W punkcie 8 radna Karolina Bronowicka zapytała burmistrza Karlina czy istnieje możliwość organizacji koncertów profilaktycznych na terenie miasta Karlina. Propozycja uczennicy spotkała się z akceptacją włodarza.

Po wyczerpaniu tematów VI sesji przewodniczący zakończył obrady.


Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ