newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
Logo Piosenki 2021 na www i fb.png
baner DOOR TO DOOR.png
baner na www mały.png
re sesja.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
II sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej
19 / 02 / 2016 |

II sesja MRM w Karlinie – 18.12.2015

W sali widowiskowej Karlińskiego Ośrodka Kultury w dniu 18 grudnia 2015 r. odbyła się II sesja II kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie. Przewodniczący Rady zapoznał radnych, zaproszonych gości z porządkiem sesji

  1. Otwarcie sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie.
  2. Przyjęcie protokołu z I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie.
  3. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie w okresie między sesjami.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie.
  5. Przyjęcie planu pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie na rok 2014.
  6. Wystąpienia przedstawicieli Szkolnego Koła Caritas oraz Harcerzy Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie działalności charytatywnej.
  7. Zapytania i wolne wnioski.
  8. Zamknięcie sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie.

Przewodniczący powitał gości zaproszonych na sesję w osobach  Pana Burmistrza Waldemara Miśko, zastępcę Burmistrza p. Piotra Wosia, dyrektora Szkoły Podstawowej w Karlinie p. Beatę Pawlik, opiekunki szkolnego koła Caritas p. Agnieszkę Suchecką oraz Oliwię Patyk-Sadowską, opiekuna Karlińskich harcerzy księdza Radosława Występskiego oraz radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej. Następnie złożył Ślubowanie nieobecny na I sesji radny Bartosz Jeżyna zaś p. Oliwia Patyk-Sadowska wraz z Burmistrzem Waldemarem Miśko wręczyli zaświadczenie o wyborze na członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie. Sekretarz Rady Wiktoria Góralczyk dokonała streszczenia protokołu poprzedniej sesji, zaś przewodniczący złożył sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami w trakcie którego radni zbierali się w ramach spotkań roboczych. Zapoznano się z regulaminem pracy rady przygotowując go do dzisiejszej sesji oraz debatowano nad programem pracy na rok 2016. Wypracowane dokumenty zostały przekazane radnym. Szczegółowe informacje przedstawił radny Konrad Kleczkowski oraz radna Katarzyna Sudoł. Radni przyjęli uchwałę dotyczącą Regulaminu Pracy MRM w Karlinie a następnie plan pracy na rok 2016.

W drugiej części obrad radni wysłuchali informacji dotyczącej działalności charytatywnej prowadzonej na terenie naszej gminy przez dwie organizacje skupiające dzieci i młodzież tj. : Szkolnego Koła Caritas oraz Harcerzy Rzeczpospolitej Polskiej. Jako wstęp – wprowadzenie wystąpił radny Karol Górecki, który omówił cel i zadania działalności na rzecz drugiego człowieka. Po wprowadzeniu wystąpiła przedstawicielka szkolnego Caritas przy Szkole Podstawowej w Karlinie. Zapoznała zebranych z formami i akcjami pomocowymi, które prowadzą w swojej szkole. Drugie wystąpienie przedstawiciela Harcerstwa Rzeczpospolitej, dotyczyło akcji Paczka dla Białorusi. Uczestnicy dowiedzieli się o koniczności i potrzebie wspierania Polaków zamieszkałych na dawnych kresach wschodnich Rzeczpospolitej w szczególności osób starszych, pamiętających o swoich polskich korzeniach. Ponadto pan Piotr Woś zastępca Burmistrza omówił włączenie się władz samorządowych do akcji Szlachetna Paczka. Każda działalność ludziom potrzebującym wsparcia i pomocy jest niezbędna oraz konieczna. Zaś poruszanie kwestii dotyczącej wdrażania do takiej działalności wśród młodych ludzi pobudza ich wrażliwość i sumienie.

W punkcie dotyczących wolnych wniosków wystąpili panowie Burmistrzowie W.Miśko i P.Woś z prezentacją pomysłu skierowanego do dzieci i młodzieży odnośnie budowy w mieście toru rowerowego. Spotkało się to z zainteresowaniem radnych, którzy na wniosek Burmistrza przeprowadzą akcję informującą oraz ankietę dotyczącą oceny proponowanej inwestycji. 

Po wyczerpaniu tematów sesji przewodniczący zakończył obrady.

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ