newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
Logo Piosenki 2021 na www i fb.png
baner DOOR TO DOOR.png
baner na www mały.png
re sesja.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
I sesja drugiej kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej
19 / 02 / 2016 |

6 listopada 2015r. odbyła się pierwsza sesja II kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie.


Inauguracyjna sesja przebiegła pod znakiem wyborów organów rady. W obradach uczestniczyło 14 radnych. Zgodnie z przyjętymi zasadami, pierwszą sesję poprowadził radny senior, czyli najstarszy spośród radnych – Konrad Kleczkowski.


Kolejnym punktem obrad był wybór przewodniczącego oraz jego zastępcy i sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej. W wyniku wyborów na stanowisko przewodniczącego powołany został Tomasz Kanigowski, wiceprzewodniczącym został Patryk Dybalski a sekretarzem Wiktoria Góralczyk. Następnie młodzież złożyła uroczyste ślubowanie.


Burmistrz Waldemar Miśko oraz zastępca Piotr Woś wręczyli nowo wybranym radnym legitymacje członkowskie oraz zaświadczenia o wyborze na radnego a następnie przedstawił prezentację obrazującą zmiany jakie zaszły w Gminie Karlino na przestrzeni 25 lat samorządności.


Burmistrz Karlina wyraził nadzieję, iż młodzi radni będą brać czynny udział w życiu miasta oraz pomogą wskazać problemy i potrzeby młodych ludzi.


Do zadań Młodzieżowej Rady Miejskiej należy przede wszystkim upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży oraz zapewnienie jej uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji, które bezpośrednio ich dotyczą. Reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji samorządowych oraz pozarządowych, a także działania na rzecz ochrony praw i godności ucznia.


Powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej ma na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego od najmłodszych lat.


 

SPRAWOZDANIE z I sesji MRM w Karlinie – 06.11.2015

 

 

W dniu 6 listopada 2015 roku w hali sportowej HomanitArena odbyła się I sesja II kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie, której radni zostali wybrani w wyborach z dnia 28 września 2015 r. Otwarcie sesji rozpoczął najstarszy z radnych Konrad Kleczkowski, który na podstawie listy obecności stwierdził jej prawomocności.  Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej  w Karlinie Pani Oliwia Sadowska- Patyk wraz z Burmistrzem Karlina p. Waldemarem Miśko oraz zastępcą Burmistrza p. Piotrem Wosiem wręczyli  zaświadczenia o wyborze na radnego oraz legitymacje radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie. Następnie radny senior przedstawił treść ślubowania zaś młodzi radni ją potwierdzili. W ten sposób została powołana oficjalnie nowa Młodzieżowa Rada Miejska w osobach: Chlebicz Klaudia,  Cyrklewicz Marlena, Nizioł Julia, Gruszczyńska Ewa,.Góralczyk Wiktoria, Sudoł Katarzyna, Górecki Karol,. Dybalski Patryk, Sawicki Dawid, Kanigowski, Tomasz, Jeżyna Bartosz,. Andrzejczuk Jakub, Kleczkowski Konrad, Bronowicka Karolina,Drabowicz Sara.

 

Radny senior przedłożył projektu porządku obrad do przyjęcia w głosowaniu jawnym :

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji przez radnego seniora i stwierdzenie jej prawomocności.

 

2. Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej  w Karlinie zaświadczeń o wyborze na radnego i legitymacji.

 

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej  w Karlinie.

 

4. Przedłożenie projektu porządku obrad do przyjęcia w głosowaniu jawnym.

 

5. Wybór w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej  w Karlinie.

 

6. Wybór w głosowaniu tajnym Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie.

 

7.  Wybór komisji rewizyjnej.

 

8. Wystąpienie Burmistrza Karlina.

 

9. Zapytania radnych.

 

10. Zakończenie I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie.

 

Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad przystępując do jego realizacji. Zgodnie z nim w głosowaniu tajnym wybrano następujące osoby na stanowiska rady: przewodniczącym został Tomasz Kanigowski, zastępcą Patryk Dybalski, sekretarzem Wiktoria Góralczyk.

 

Po dokonaniu wyboru władz MRM prowadzenie obrad przejął przewodniczący Tomasz Kaniowski, który poprosił pana Burmistrza Waldemara Miśko.o zapoznanie radnych oraz uczestniczącej w sesji młodzieży z Zespołu Szkół w Karlinie z informacją o stanie gminy Karlino. W formie prezentacji multimedialnej Pan Burmistrz omówił sytuacje ekonomiczno-społeczną gminy. Poinformował o wykonanych inwestycjach oraz dalszych planach dotyczących rozwoju. Wskazał na konieczność współpracy z MRM w zakresie organizacji wszelkich działań na rzecz dzieci i młodzieży. Po wystąpieniu burmistrza dokonano pamiątkowego zdjęcia oraz zakończono obrady I sesji.

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ