newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
Logo Piosenki 2021 na www i fb.png
baner DOOR TO DOOR.png
baner na www mały.png
re sesja.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Pobłocie Wielkie
14 / 05 / 2015 | Administrator

Dawna nazwa niemiecka: Publut, Gross Pobloth. Jest to wieś sołecka licząca 248 mieszkańców (wg danych na dzień 26.09.2014r.), o powierzchni 998 ha. Do sołectwa należy również Wietszyno, które obecnie jest miejscowością niezamieszkałą. Sołtysem jest p. Dioniza Sucharzewska.

Miejscowość położona jest na terenie równinnym, w odległości 8,5 km na zachód od Karlina, w kierunku Gościna, 39 m n.p.m. Około 1,5 km na północ od wsi znajduje się najwyższy punkt gminy, tj. 51 m n.p.m.

Pobłocie Wielkie wymienione było w dokumentach jako Publut już w XVI w. Było ono wówczas lennem rodu Damitz. W XVII w. Pobłocie Wielkie było w posiadaniu rodziny Blankenburg, od której dopiero w 1781 r. odkupił je Chrristian Ludwig v. Kentiz. Od tego czasu majątek często przechodził w posiadanie różnych rodów, m.in. właścicielami jego byli Kamake, Scheunemann, Bohn, a ostatnim przed II wojną światową był Fritz Weske.

W sołectwie znajdują się ciekawe obiekty, takie jak:

  • Dwór – pochodzi  z I poł. XIX wieku, przebudowany został  w XX w. w stylu neoklasycyzmu. Jest to budynek parterowy o elewacji frontowej trzynastoosiowej, z centralnym pięcioosiowym, piętrowym ryzalitem. Dwór został założony na rzucie wydłużonego prostokąta (w kierunku północ – południe), dwutraktowy, bez wewnętrznego korytarza, z sienią centralną trzyosiową pomieszczoną w trakcie pierwszym części ryzalitowej. W sieni znajduje się klatka schodowa prowadząca na użytkowe piętro oraz poddasze. Podpiwniczony w krańcu południowym, z wejściem do piwnicy w elewacji południowej. W obu elewacjach bocznych usytuowano również wejście do budynku, umożliwiając dzięki temu swobodną komunikację z lokalami mieszkalnymi. Układ wnętrz parteru jest układem wtórnym, z wyjątkiem jego dwutraktowości. Powstał on po adaptacji dworu na dom wielorodzinny. W trakcie adaptacji dawny salon podzielono na mniejsze pomieszczenia. W elewacjach brak jest dawnego detalu architektonicznego jak profilowane opaski okienne i drzwiowe, balkon, boniowania, które (opierając się na analogiach) musiały tu również istnieć. W elewacji ogrodowej zamurowane zostały i zamieniono na okno, drzwi istniejące pierwotnie na osi środkowej ryzalitu umożliwiające bezpośrednie wyjście do ogrodu. Kubatura obiektu 2440 m3, powierzchnia użytkowa 420 m2, budynek jednokondygnacyjny z mieszkalnym poddaszem w części ryzalitu środkowego. W elewacjach dworu brak jest detalu stylowego z wyjątkiem trójkątnych tympanów nad ryzalitami i płaskich pilastarów na tympanonie frontowym. W osiach środkowych obu tympanów znajdują się okulusy. Okulus na tymponie frontowym otoczony jest wieńcem wykonanym w stuiku. We wnętrzach również brak jest zabytkowego detalu. Istniejące niegdyś we dworze kominki zostały rozebrane w czasie remontu. Obecny stan techniczny budynku jest niezadowalający.
  • Park – ok. 1770 r., założony w stylu krajobrazowym o powierzchni 2,7 ha, który uległ przekształceniu pod koniec XIX w. Położony jest  na terenie płaskim i  sąsiaduje z łąkami. Jest to typowy układ o jednej symetrycznej osi wzdłuż drogi wjazdowej do gospodarstwa. Park tworzy grupę zieleni wysokiej z drzewostanem mieszanym, m. in. aleją grabową, dębami, daglezjami zielonymi, klonami.  Położenie wsi na terenie równinnym powoduje, że jest dobrze widoczny. Tworzy on tło dla budynku dworu i jest elementem krajobrazu wsi.

W Pobłociu Wielkim funkcjonuje świetlica wiejska, która powstała dzięki funduszom pozyskanym ze środków unijnych z programu Interreg III A. Zajęcia zorganizowane odbywają się w piątki i soboty w godz. 16:00-19:00. W świetlicy odbywają się m.in. spotkania wiejskie, spotkania dzieci i młodzieży, dla których przygotowywane są różnorodne gry i zabawy, w tym gry stolikowe, turniej tenisa stołowego. Do dyspozycji mieszkańców są stanowiska komputerowe z podłączeniem do Internetu. Przy świetlicy znajduje się plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców. Powstało także miejsce rekreacji z ławostołami. Do świetlicy przylega zaplecze klubu sportowego „Płomień Pobłocie Wielkie”, który w 2006 r. obchodził swoje 40–lecie funkcjonowania.

W Pobłociu Wielkim zostało przebudowane istniejące stare boisko trawiaste do piłki nożnej oraz zbudowane wielofunkcyjne boisko o powierzchni tartanowej, które powstało w ramach projektu pn. „KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE STREF REKREACJI NA TERENIE MIASTA I GMINY KARLINO”, realizowanego na terenie gminy Karlino dzięki dofinansowaniu w ramach Norweskich Mechanizmów Finansowych.

W ramach inwestycji na terenie Gminy Karlino, na nasypie zlikwidowanej kolei wąskotorowej wybudowana została ścieżka rowerowa na trasie Karlino – Gościno, przez miejscowości: Lubiechowo, Karścino, Pobłocie Wielkie. Powyższa inwestycja to jeden z elementów projektu pn. „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, w ramach działania 5.3. ścieżki rowerowe.

W Pobłociu Wielkim powstał „Zespół Elektrowni Wiatrowych” wraz z niezbędną infrastrukturą. Zespół elektrowni wykorzystujący do produkcji prądu siłę wiatru składa się z 46 wiatraków, ustawionych na powierzchni 2,4 ha. Wysokość 1 wiatraka wraz ze skrzydłami to ok. 140 m.  w tym wysokość wieży elektrowni 100 m.

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Strony w dziale