newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
Logo Piosenki 2021 na www i fb.png
baner DOOR TO DOOR.png
baner na www mały.png
re sesja.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Malonowo
14 / 05 / 2015 | Administrator

Dawna nazwa niemiecka: Mallnow. Jest to wieś sołecka  licząca 137 mieszkańców (wg danych na dzień 26.09.2014r.), o powierzchni 2186 ha. Sołtysem jest p. Monika Grodek. Miejscowość położona jest w odległości 6 km na południowy – zachód od Karlina, przy drodze krajowej nr 6 Szczecin – Gdańsk, 30 m n.p.m.

Wieś sołecka posiada zwartą zabudowę. Malonowo było własnością starego pomorskiego rodu Podewilsów już w II poł. XIV w. i nie zmieniało właścicieli aż do XX w. Od XVIII w. majątki w Malonowie i Koziej Górze były złączone w jednym ręku. Zjednoczenia dokonał ok. 1726 r. Christian Fredrich von Podewils. Prawdopodobnym jest więc, że Podewilsowie jako właściciele tych dóbr zamieszkiwali od tego wieku w bardziej reprezentatywnej siedzibie – w Koziej Górze, a dwór w Malonowie służył jako dom rezydentów lub rządcy majątku. Ostatnią przed wojną właścicielką Malonowa była hrabina Jadwiga Ponińska de domo Podewils z Koziej Góry.

W sołectwie znajdują się ciekawe obiekty, takie jak:

  • Dwór – powstały w dwóch fazach. W fazie starszej – XVIII w. wzniesiono dwór z ryglówki, na planie prostokąta, parterowy, kryty dachem naczółkowym. Posiadał fasadę zwróconą ku wschodowi, dziewięcioosiową. Przy trzech centralnych osiach fasady istniał ganek, kryty odrębnym dwuspadowym daszkiem, dwutraktowy z sienią wejściową na osi traktu pierwszego. Na poddaszu posiadał użytkowe pomieszczenia doświetlane ze szczytów w elewacjach bocznych. Drewniane gzymsy działowe i opaski okienne dekorowane były ciągłym pasem drobnego ząbkowania. Główny gzyms wieńczący, wykonany z jednej beli profilowanej (we wklęski i ćwierćwałki). W wieku XIX miała miejsce II faza budowlana dzieląca się na kilka etapów. Kolejno dobudowano przy elewacji frontowej wschodniej, werandę włączając w nią dawny ganek. Wzniesiono ją również z ryglówki i pokryła ona cztery osie dworu. Następnie dobudowano przy elewacji zachodniej od strony poprzednio istniejącego stawu na rzece Młynówce, dwa murowane z cegły skrzydła boczne. Umieszczono w nich dodatkowy pokój mieszkalny oraz kuchnię i pomieszczenia pomocnicze. W elewacji południowej przebito nowe przejście – szeroką arkadę z drewnianym łukiem odciążającym. Cel wykonania tego przejścia jest obecnie nieznany. Kubatura obiektu wynosi 2150 m3, powierzchnia użytkowa 530 m2, budynek jednokondygnacyjny. Po wojnie budynek zamieszkiwany był przygodnie przez cyganów. Ostatni mieszkaniec wyprowadził się w 1981 r. Budynek niepoddany remontowi. Zwrócony jest fasadą na wschód ku drodze dojazdowej. Po stronie zachodniej dworu trudno dostępna o porośniętych brzegach Młynówka.
  • Park – o powierzchni ok. 2,4 ha, rozciąga się na zachód od dworu i obejmuje swoim zasięgiem tereny przy rzece. W kształtowaniu układu wykorzystano naturalne warunki, przez co park posiadał cechy założeń krajobrazowych. Park tworzy grupę zieleni wysokiej. Położenie na wyższym tarasie i skarpie doliny powoduje, że zadrzewienia tworzą tło dla dworu wraz z najbliższym otoczeniem.
  • Zajazd z 1913 r. – murowany, obecnie budynek mieszkalny.
  • Budynek mieszkalny – z początku XX w. i z poł. XIX w., murowany, budowa szachulcowa.
  • Młyn wodny – z początku XX w., murowany, obecnie nieczynny, zachowane urządzenia spiętrzające wodę.

W Malonowie funkcjonuje świetlica wiejska.  Zajęcia odbywają się w czwartki i piątki w godz. 15:00 - 18:00. Celem świetlicy jest zapewnienie miejscowym dzieciom rozrywki w postaci gier i zabaw. Na zajęciach można malować, grać w gry planszowe, tenisa stołowego, poczytać czasopisma. Placówka jest miejscem spotkań lokalnej społeczności. Do stałych imprez organizowanych z myślą o dzieciach i dorosłych należą: Dzień Kobiet, Dzień Babci, gry i zabawy oraz dyskoteki.

Do dyspozycji najmłodszych mieszkańców jest plac zabaw, który powstał w ramach projektu pn. „KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE STREF REKREACJI NA TERENIE MIASTA I GMINY KARLINO”, realizowanego na terenie gminy Karlino dzięki dofinansowaniu w ramach Norweskich Mechanizmów Finansowych.

 

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ