newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner spis.jpg
baner DOOR TO DOOR.png
baner na www mały.png
re sesja.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Wykaz aktów prawnych regulujących funkcjonowanie Straży Miejskiej
03 / 12 / 2014 |

Wykaz aktów prawnych  regulujących funkcjonowanie Straży Miejskiej.

Dz.U. 1997 nr 123 poz. 779

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971230779

 

 

 

Dz.U. 2011 nr 158 poz. 944

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111580944

 

Dz.U. 2011 nr 133 poz. 770

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111330770

 

Dz.U. 2011 nr 76 poz. 415

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110760415

 

Dz.U. 2011 nr 42 poz. 223

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110420223

 

Dz.U. 2011 nr 36 poz. 190

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110360190

 

Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1434

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102171434

 

Dz.U. 2010 nr 150 poz. 1012

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101501012

 

Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1733

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20092201733

 

Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1732

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20092201732

 

Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1731

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20092201731

 

Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1722

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20092201722

 

Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1720

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20092201720

 

Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1719

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu dokumentowania faktu użycia środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20092201719

 

Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1693

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20092181693

 

Dz.U. 2009 nr 196 poz. 1520

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091961520

 

Dz.U. 2009 nr 131 poz. 1083

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091311083

 

Dz.U. 2009 nr 97 poz. 803

Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090970803

 

Dz.U. 2008 nr 191 poz. 1176

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081911176

 

Dz.U. 2004 nr 247 poz. 2473

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042472473

 

Dz.U. 2004 nr 227 poz. 2297

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042272297

 

Dz.U. 2004 nr 215 poz. 2185

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu i sposobu postępowania w przypadku użycia broni palnej bojowej przez strażników gminnych (miejskich)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042152185

 

Dz.U. 2004 nr 205 poz. 2105

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2004 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o przyjęcie do służby oraz pełniących służbę w strażach gminnych, a także jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042052105

 

Dz.U. 2004 nr 194 poz. 1999

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej bojowej i amunicji przez straże gminne (miejskie)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041941999

 

Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1943

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) oraz zakresu sprawowania przez Komendanta Głównego Policji nadzoru nad działalnością straży

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041871943

 

Dz.U. 2004 nr 56 poz. 550

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia w środki przymusu bezpośredniego oraz wyników działań straży

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040560550

 

Dz.U. 2004 nr 18 poz. 169

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie przypadków, sposobów i trybu użycia przez strażników gminnych (miejskich) środków przymusu bezpośredniego

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040180169

 

Dz.U. 2004 nr 14 poz. 127

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040140127

 

Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2026

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20032082026

 

Dz.U. 2003 nr 130 poz. 1190

Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych oraz niektórych innych ustaw

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031301190

 

Dz.U. 2003 nr 26 poz. 231

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030260231

 

Dz.U. 2003 nr 14 poz. 144

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030140144

 

Dz.U. 2002 nr 178 poz. 1484

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021781484

 

Dz.U. 2002 nr 174 poz. 1431

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 października 2002 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021741431

 

Dz.U. 2001 nr 129 poz. 1444

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011291444

 

Dz.U. 2000 nr 5 poz. 64

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie usuwania pojazdów i blokowania ich kół.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000050064

 

Dz.U. 1999 nr 53 poz. 563

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990530563

 

Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1108

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi).

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981611108

 

Dz.U. 1998 nr 123 poz. 808

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni o amunicji przez straże gminne.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981230808

 

Dz.U. 1998 nr 112 poz. 713

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich).

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981120713

 

Dz.U. 1998 nr 90 poz. 571

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej krótkiej przez strażników gminnych.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19980900571

 

Dz.U. 1998 nr 84 poz. 536

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych niektórych czynności.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19980840536

 

Dz.U. 1998 nr 49 poz. 309

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad współpracy Policji ze strażami gminnymi oraz zakresu, w jakim Komendant Główny Policji sprawuje fachowy nadzór nad strażami i udziela im pomocy.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19980490309

 

Dz.U. 1998 nr 34 poz. 192

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 1998 r. w sprawie trybu i zasad uznawania pojazdów straży gminnych za pojazdy uprzywilejowane.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19980340192

 

Dz.U. 1998 nr 32 poz. 172

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 1998 r. w sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni i amunicji przez straże gminne.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19980320172

 

Dz.U. 1997 nr 135 poz. 917

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971350917

 

Dz.U. 1997 nr 124 poz. 794

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 1997 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze straży gminnych (miejskich) upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971240794

 
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ