newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
Logo Piosenki 2021 na www i fb.png
baner DOOR TO DOOR.png
baner na www mały.png
re sesja.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Kozia Góra
20 / 09 / 2016 | Administrator

Dawna nazwa niemiecka: Koseeger lub Cosesec. Jest to wieś sołecka  licząca 156 mieszkańców (wg danych na dzień 26.09.2014r.). Sołtysem jest p. Dariusz Michalski. Miejscowość położona jest w odległości 4 km na południowy – zachód od Karlina, przy drodze krajowej nr 6 Szczecin – Gdańsk.

Kozia Góra była w posiadaniu rodu Podewils już od XIV wieku i należała do nich do I poł. XX wieku. Podewilsowie, w czasie Księstwa Zachodnio – Pomorskiego, byli ściśle związani z dworem książęcym w Szczecinie, m.in. Adam Podewils jeździł z poselstwem do króla Kazimierza Jagiellończyka, proszącym o rękę królewny Anny dla Bogusława X, a Piotr Podewils towarzyszył temu księciu w wyprawie do Ziemi Świętej. Od roku 1740 majątki Koziej Góry i Malonowa zostały połączone.
W 1818 r. dobra te objął Heinrich Friederich Podewils i w Koziej Górze zbudował wielkie założenie dworskie z nowymi budynkami gospodarczymi i założenie ogrodowo – parkowe. Posiadaczką Koziej Góry przed II wojną światową była hrabina Jadwiga (Hedwig) Ponińska de domo Podewils. Do 1945 roku właścicielami Koziej Góry byli von Waldowie. Po wojnie stacjonowały tu wojska radzieckie. Od ok. 1947 r. majątek i pałac przejął PGR.

W Koziej Górze znajdują się ciekawe obiekty, takie jak:

  • Pałac z XVII w. – zbudowany w stylu barokowym, przebudowany pod koniec XIX wieku w stylu neogotyckim, murowany, w charakterystycznych dla romantyzmu formach gotyckich z ozdobnymi krużgankami, wieżami i balkonami. Najbogatsza jest elewacja południowa w bryle pałacu. Znajdują się tu rzeźby rycerzy oraz herby. Kubatura obiektu wynosi 7800 m3, budynek trzykondygnacyjny. Obecny stan pałacu jest bardzo zły. Z winy użytkownika doprowadzono pałac do ruiny.
  • Spichlerz – zbudowany w połowie XVI w. Przechodził remonty i przebudowy. Zniszczony po wojnie 7-letniej (1756-63). Spichlerz wyremontowano i zmodernizowano pod nadzorem wojsk napoleońskich, uwzględniając ich potrzeby w perspektywie wypraw do Rosji. Współcześnie spichlerz wyremontowano w latach 70-tych, po przejęciu gospodarstwa po PGR. Środkową partię ściany frontowej zachodniej przemurowano. Zlikwidowano konstrukcję ryglową ściany południowej, zastępując ją murem z cegły. Wymieniono częściowo stolarkę okienną i zastosowano nowe drzwi, pozostawiając stary skobel.
  • Park o powierzchni 3,98 ha, założony ok. 1770/80 roku przy siedzibie majątku ziemskiego na terenie przyległym do dworu. Znacznym przekształceniom uległ w II połowie XIX w., wówczas powierzchnia parku uległa dwukrotnemu powiększeniu, posadzono drzewa egzotyczne, przetworzono na styl krajobrazowo - romantyczny. Główną płaszczyznę widokową stanowiła rozległa polana, obniżająca się ku rzece Młynówce. Pobudowano w parku kaplicę grobową murowaną obecnie w ruinie. Park położony jest w dolinie rzeki, przylega południowo – wschodnią granicą do szosy Gdańsk – Szczecin. Tworzy on dużą grupę zieleni wysokiej. Drzewa ze względu na bardzo dobre warunki glebowe osiągnęły znaczną wysokość, a różnica wysokości terenu (ok. 15 m) dodatkowo potęgują efekty widokowe.
  • Stodoła z końca XIX w., neogotycka, murowana.
  • Czworaki z 1906 r., murowane, obecnie budynek mieszkalny.

Główne zabudowania dworskie znajdują się między szosą a parkiem dworskim, na północ od szosy. Pozostałe, nieliczne zabudowania – głównie służebne, w stosunku do majątku zgrupowane są przed rzeką Młynówką, jadąc do Koszalina oraz przy drodze idącej w kierunku południowo – wschodnim, będącą ślepą odnogą szosy. Kozia Góra jest osadą folwarczną. Wszystkie budynki mieszkalne i gospodarcze znajdujące się w tej miejscowości należą do folwarku. Fundatorem ich byli dawni właściciele majątku. Obiekty na terenie osady wzniesione po 1945 roku zbudowane zostały przez PGR.
Na nieczynnym cmentarzu ewangelickim rosną pomniki przyrody: lipa drobnolistna (Tilia cordata) obw. 310 cm, wys. 32 m; trzy buki zwyczajne (Fagus silvatica) obw. 285, 265, 195 cm, wys. 30 m.

W ramach inwestycji, w Koziej Górze, powstała świetlica wiejska wraz z kompletnym wyposażeniem oraz drogą dojazdową i miejscami parkingowymi. W ramach wyposażenia zakupiony został m.in. sprzęt komputerowy, sprzęt RTV i AGD, gry edukacyjne, stoły, krzesła i niezbędne meble, sprzęt nagłaśniający, stół do gry w tenisa stołowego oraz w piłkarzyki i w bilarda. Zagospodarowany został także teren wokół świetlicy, przy której powstał plac zabaw dla dzieci wraz z elementami małej architektury. Na budowę świetlicy Gmina Karlino otrzymała dofinansowanie w ramach realizacji projektu pn. „Budowa i wyposażenie budynku centrum inicjatyw wiejskich m. Kozia Góra, gm. Karlino” w ramach  programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich. Zajęcia zorganizowane odbywają się w piątki (16:00-19:00) i soboty (15:00-18:00).

 

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ