newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
Plansza Piosenka 2021 RETRANSMISJA.png
baner DOOR TO DOOR.png
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Karlińska Karta Rodziny 3+
30 / 03 / 2015 |

Program „Karlińska Karta Rodziny 3+”

Program „Karlińskiej Karty Rodziny 3+” ma na celu:

 • promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku,
 • wzmocnienie kondycji finansowej rodzin wielodzietnych, poprawę jej warunków materialnych,
 • wspieranie realizacji funkcji rodziny wielodzietnej,
 • zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych,
 • zachęcenie do kreatywnego, kulturalnego i wspólnego spędzania wolnego czasu,
 • ułatwienie rodzinom wielodzietnym dostępu do dóbr i instytucji kultury, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych zarządzanych przez Gminę Karlino i jej jednostki organizacyjne.

Podstawą otrzymania „Karlińskiej Karty Rodziny 3+” jest:

 • złożenie kompletnego wniosku,
 • do wniosku należy dołączyć:
  • w przypadku rodzica – kserokopię dowodu tożsamości,
  • w przypadku dzieci do 6 roku życia – kserokopię skróconego aktu urodzenia,
  • w przypadku uczniów i studentów – kserokopię aktualnej legitymacji szkolnej / studenckiej,
  • w przypadku rodzin zastępczych – kserokopię postanowienia sądu,
  • w przypadku rodzinnych domów dziecka – kserokopię postanowienia sądu,
  • wniosek o wydanie Karty składa rodzic, który jest również uprawniony do jej odbioru,
  • Kartę otrzymuje każdy członek rodziny,
  • wnioskodawca zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie Karty przez podmioty uprawnione do realizacji zadań związanych z obowiązywaniem Karty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Karta jest wydawana przez Burmistrza Karlina w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Karta będzie uprawniać m.in. do ulgi:

 • w cenie biletów lub karnetów za korzystanie z obiektów i sprzętu na terenie Przystani Kajakowej „Wodnik” w Karlinie 50%,
 • w opłacie za korzystanie z wychowania przedszkolnego w zakresie przekraczającym podstawę programową w prowadzonych przez Gminę Karlino przedszkolach publicznych – 50%,
 • w opłacie za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Karlinie – 50%,
 • na kurs nauki jazdy na kategorię B  - Andrzej Miśko Nauka Jazdy, ul. Przyjaźni 5, 78-230 Karlino – 10%,
 • na artykuły spożywcze, chemia gospodarcza, pieluchy dla dzieci - Nowy Sklep Michał Mądrzak, Karwin 4a, 78-230 Karlino – 10%,
 • na dostęp do internetu - iNET Media group sp. z o.o., ul. Plac Jana Pawła II 15, 78-230 Karlino – 10%.
 • na strzyżenie damskie i męskie - 20%, na farbowanie włosów - 10 zł, na trwałą ondulację - 15 zł - zakład fryzjerski Henryka Zdrowowicz, ul. Koszalińska 4, 78-230 Karlino.
 • na sztuczne wieńce pogrzebowe oraz sztuczne choinki - Marek Depta ul. 4 Marca 2/20, 78-230 Karlino - 20%
 • na sztuczne wieńce i wiązanki pogrzebowe - 10%, na stroiki z kwiatów sztucznych w doniczce i na łapce - 5 zł - Violeta Depta Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Transportowe, ul. Parkowa, 78-230 Karlino.
 • na wymianę i naprawę instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych 20% - Sebastian Strzelczyk Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ELEKTRO-HOUSE Daszewo 58 A 78-230 Karlino

„Karlińska Karta Rodziny 3+”:

 • jest imienna, posiada adres uprawnionego, numer i datę ważności,
 • jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika – dowód osobisty, legitymacja szkolna bądź studencka. W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu tożsamości, Karta ważna jest z Kartą rodzica i jego dokumentem tożsamości,
 • jest wydawana na czas określony,
 • termin ważności Karty na okres 1 roku dotyczy rodzin, w których najstarsze dziecko ukończyło 15 rok życia,
 • termin ważności Karty na okres 3 lat dotyczy rodzin, w których najstarsze dziecko nie ukończyło 15 roku życia,
 • po upływnie ważności Karty wnioskodawca może złożyć kolejny wniosek o jej wydanie,
 • w przypadku utraty lub uszkodzenia Karty wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia informacji o tym fakcie w Urzędzie Miejskim w Karlinie i jest uprawniony do wydania wtórnika Karty.

Uwaga!

Aby skorzystać z ulgi w opłacie za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Karlinie i/lub skorzystać z ulgi w opłacie za korzystanie z wychowania przedszkolnego w zakresie przekraczającym podstawę programową w prowadzonych przez Gminę Karlino przedszkolach publicznych należy zgłosić się z wydaną Kartą do dyrektora danej placówki.

Ulgi przyznawane są rodzinom wielodzietnym bez względu na kryterium dochodowe.

Multimedia:
grafika
17 / 12 / 2013
aw
Wyświetleń: 2154
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ