newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner spis.jpg
baner DOOR TO DOOR.png
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Informacje ogólne
02 / 10 / 2013 |

W miesiącu maju Rada Miejska w Karlinie na wniosek burmistrza Waldemara Miśko podjęła uchwałę o powołaniu Młodzieżowej Rady Miejskiej. Będzie ona miała charakter konsultacyjny.

Najważniejszym celem istnienia Młodzieżowej Rady Miejskiej jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi sprawami publicznymi na poziomie lokalnym. Ukonstytuowanie Młodzieżowej Rady pozwoli na dialog między młodzieżą a przedstawicielami Rady Miejskiej, burmistrzem, urzędnikami, co przyczyni się do zwiększenia skuteczności podejmowanych przez władze rozwiązań. Gmina Karlino podzieli się na okręgi wyborcze, którymi będą szkoły. MRM liczyć będzie łącznie 15 osób.

Członkiem Rady może być każdy, kto ukończył 11 lat, a nie ukończył 19 lat i uczęszcza do stacjonarnej szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej.

Czynne prawo wyborcze ma każdy, kto uczęszcza do szkoły, ukończył 11 lat, jest zameldowany na terenie gminy Karlino i posiada pełne prawa uczniowskie.

Wykaz okręgów wraz z ilością mandatów:

SP Karlino – 3,

SP Karwin – 1,

SP Karścino – 1,

SP Daszewo – 1,

Zespół Szkół – 9, w tym: Gimnazjum – 4, Szkoły Ponadgimnazjalne – 5.

Opiekunem MRM jest p. Zbigniew Pawlik.

9 września 2013r. w szkołach zorganizowane zostały spotkania z młodzieżą, podczas których burmistrz Karlina – Waldemar Miśko przybliżył ideę i cel powołania MRM oraz jej zadania.

Wybory do I Młodzieżowej Rady Miejskiej w kadencji 2013-2015 w Karlinie odbyły się 30 września 2013r.

Szczegółowe informacje dotyczące MRM można uzyskać w referacie Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Karlinie, ul. Szczecińska 3, tel. 94 312 38 69 lub bezpośrednio u opiekuna MRM.

Statut MRM: http://bap.parseta.pl/uploads/7965/355.pdf

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ