newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
Logo Piosenki 2021 na www i fb.png
baner DOOR TO DOOR.png
baner na www mały.png
re sesja.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Punkt Seletywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Karlinie
24 / 09 / 2021 | Michał

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Dane kontaktowe:

ul. Kołobrzeska 4a

78-230 Karlino

Tel. 730 009 737

e-mail:

Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest pod adresem

Godziny otwarcia:

PSZOK (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) czynny jest w:

- poniedziałki w godz. 12:00 – 14:00

- środy w godz. 12:00 – 18:00

- soboty w godz. 8:00 – 14:00

Podstawowe informacje:

- PSZOK nieodpłatnie przyjmuje selektywnie zbierane odpady komunalne, pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych z terenu Gminy Karlino.

- Z PSZOK mogą korzystać wyłącznie właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ponoszą opłaty z tym związane.

- Mieszkaniec zabudowy wielorodzinnej zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia (załącznik nr 2 do regulaminu korzystania z PSZOK).

- Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane i właściwie zabezpieczone.

- Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

- Do rozładunku dostarczonych odpadów zobowiązany jest ich dostawca.

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych przez PSZOK nieodpłatnie:

- makulatura (papier i tektura);

- tworzywa sztuczne;

- opakowania wielomateriałowe;

- szkło;

- odpady zielone, w tym drobne gałęzie;

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

- meble i inne odpady wielkogabarytowe;

- odpady niebezpieczne (m.in. chemikalia, opakowania po farbach, lakierach, aerozolach, środkach ochrony roślin itp.);

- przeterminowane lekarstwa;

- zużyte opony w liczbie niewskazującej na ich pochodzenie z działalności gospodarczej lub rolniczej - liczba nieodpłatnie przyjmowanych opon jest limitowana i wynosi 4 sztuki z gospodarstwa domowego na rok;

- opony rowerowe i motocyklowe;

- zużyte baterie i akumulatory;

- odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie – ilość nieodpłatnie przyjmowanych odpadów jest limitowana i wynosi 500 kg/rok  z gospodarstwa domowego;

- stolarka okienna i drzwiowa;

- urządzenia sanitarne;

- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji (zastrzyków) i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;

- tekstylia i odzież;

- lampy żarowe, halogenowe, fluorescencyjne, świetlówki i inne odpady zawierające rtęć.

W PSZOK nie będą przyjmowane:

- materiały zawierające azbest;

- części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory, części karoserii itp.);

- odpady niebezpieczne (chemikalia, opakowania po farbach i lakierach) w ilościach wskazujących na to, że pochodzą z działalności gospodarczej - tj. wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzyniach);

-  wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstw domowych  (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne);

- odpady nieoznaczone - bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (np. brak etykiet);

- odpady rolnicze i gospodarcze;

- odpady w cieknących opakowaniach;

- butle gazowe;

- papa;

- padłe zwierzęta;

- niesegregowane (zmieszane odpady komunalne);

- opony pochodzące z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

PSZOK.

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ