OziExplorer Waypoint File Version 1.0 WGS 84 Reserved 2 Reserved 3 1,CIT KARLIN, 54.032625000000000,15.877084000000000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, Centrum Informacji Turystycznej - Urz..., 0, 0