OziExplorer Waypoint File Version 1.0 WGS 84 Reserved 2 Reserved 3 1,ZMIGDP, 54.035159000000000,15.876325000000000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, Zwiazek Miast i Gmin Dorzecza Parsety..., 0, 0