Adres: . .
78-230 KARLINO, obręb Daszewo
Powierzchnia: 24282 [m2]
Powierzchnia: 24 [ha]
Forma własności: GMINA KARLINO
Numer księgi wieczystej: KW30523,35829
Charakter: Niezabudowana
Funkcja: Przemysł, usługi, magazyny, składy i bazy - aktualny plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania: Opracowany plan zagospodarowania
Warunki zabudowy: Nie dotyczy
Kontakt
Podmiot zgłaszający: Jednostka Samorządu Terytorialnego
Nazwa instytucji: Urząd Miejski w Karlinie
Adres: PLAC JANA PAWŁA II 6
78-230 GMINA KARLINO
+48 94 311 35 09
+48 94 311 74 10
promocja@karlino.pl
www.karlino.pl
Infrastruktura techniczna
Elektryczność: tak
Woda: tak
Gaz: tak
Kanalizacja: tak
Sieć telekomunikacyjna: tak
Oczyszczalnia ścieków: tak
Odprowadzanie wód deszczowych: tak
Opis nieruchomości

Kompleks 10 działek - nr  602/23, 632/5, 632/6, 632/1, 576/8, 576/7, 576/6, 576/5, 577/1, 578/5 obręb Daszewo o łącznej pow. 22,2476 ha – teren o pow. 7,9477 ha w obszarze Podstrefy Karlino K-SSSE (możliwość skorzystania z ulg w podatku dochodowym CIT).

Istnieje możliwość wydzielenia terenu.

Księga wieczysta – KW30523,35829 (Sąd Rejonowy w Białogardzie)

Nieruchomości objęte są aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod przemysł, usługi, magazyny, składy i bazy.

Dostępne są aktualne badania geologiczne terenu.

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA:

Teren położony bezpośrednio przy drodze krajowej nr 6 (E28) Szczecin – Gdańsk, co zapewnia doskonałą komunikację.

Najbliższe lotnisko znajduje się w Goleniowie ( 86 km).Najbliższe porty Kołobrzeg (28 km), Szczecin – Świnoujście (130 km).

Najbliższa bocznica kolejowa znajduje się w Karlinie (ok. 1,5 km od terenu)

UZBROJENIE TERENU:

Sieć wodociągowa, kanalizacja, energia elektryczna, gaz, telefon.

ZABUDOWA:

Teren niezabudowany.

Sposób udostępnienia nieruchomości
Forma nabycia: Sprzedaż prawa własności w drodze przetargu
Uwagi dodatkowe

Teren częściowo znajduje się w Podstrefie Karlino - Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (możliwośc skorzystania z ulg w podatku dochodowym do 60% wartości inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy).

Więcej informacji: karlino@infocentrum.com.pl lub +48 94 311 35 09

Fotografie oferty
grafika grafika grafika
DRUKUJ
WYPOWIEDZ
SIĘ
POWRÓT