Adres: . .
78-230 KARLINO, obręb Daszewo
Powierzchnia: 76960 [m2]
Powierzchnia: 8 [ha]
Forma własności: GMINA KARLINO
Numer księgi wieczystej: KW32133
Charakter: Niezabudowana
Funkcja: Przemysł, usługi, magazyny, składy i bazy - aktualny plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania: Opracowany plan zagospodarowania
Warunki zabudowy: Nie dotyczy
Kontakt
Podmiot zgłaszający: Jednostka Samorządu Terytorialnego
Nazwa instytucji: Urząd Miejski w Karlinie
Adres: PLAC JANA PAWŁA II 6
78-230 GMINA KARLINO
+48 94 311 35 09; +48 94 311 72 73
+48 94 311 74 10
promocja@karlino.pl
www.karlino.pl
Infrastruktura techniczna
Elektryczność: tak
Woda: tak
Gaz: tak
Kanalizacja: tak
Sieć telekomunikacyjna: tak
Oczyszczalnia ścieków: tak
Odprowadzanie wód deszczowych: tak
Opis nieruchomości

Kompleks 3 działek - działki nr 207/3, 208/3, 209/3, obręb 00 3 m. Karlino, o łącznej pow. 7,696 ha – teren w obszarze Podstrefy Karlino K-SSSE (możliwość skorzystania z ulg w podatku dochodowym CIT)

Istnieje możliwość wydzielenia terenu.

Księga wieczysta – KW32133 (Sąd Rejonowy w Białogardzie)

Nieruchomości objęte są aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod przemysł, usługi, magazyny, składy i bazy.

Dostępne są badania geologiczne terenu.

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA:

Teren położony bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 163 Poznań – Kołobrzeg, ok. 2 km od drogi krajowej nr 6 Szczecin – Gdańsk, co zapewnia doskonałą komunikację.

Najbliższe lotnisko znajduje się w Goleniowie ( 86 km). Najbliższe porty Kołobrzeg (28 km), Szczecin – Świnoujście (130 km).

Teren położony bezpośrednio przy linii kolejowej (istnieje możliwość budowy bocznicy). Najbliższa bocznica kolejowa znajduje się naprzeciwko tereny (ok 300m) oraz w Karlinie (1,5 km).

UZBROJENIE TERENU:

Sieć wodociągowa, kanalizacja, energia elektryczna, gaz, telefon.

ZABUDOWA:Teren niezabudowany.

Sposób udostępnienia nieruchomości
Forma nabycia: Sprzedaż prawa własności w drodze przetargu
Uwagi dodatkowe

Teren znajduje się w Podstrefie Karlino - Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (możliwośc skorzystania z ulg w podatku dochodowym do 60% wartości inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy).

Więcej informacji: karlino@infocentrum.com.pl lub +48 94 311 35 09

Fotografie oferty
grafika grafika
DRUKUJ
WYPOWIEDZ
SIĘ
POWRÓT