Adres: . .
78-230 KARLINO, obręb 007
Forma własności: GMINA KARLINO
Numer księgi wieczystej: KW19322
Charakter: Niezabudowana
Funkcja: Przemysł i usługi
Plan zagospodarowania: Brak planu zagospodarowania
Warunki zabudowy: Inwestor może wystąpić o wydanie warunków zabudowy przed zakupem terenu
Kontakt
Podmiot zgłaszający: Jednostka Samorządu Terytorialnego
Nazwa instytucji: Urząd Miejski w Karlinie
Adres: PLAC JANA PAWŁA II 6
78-230 GMINA KARLINO
+48 94 311 35 09
+48 94 311 74 10
promocja@karlino.pl
www.karlino.pl
Infrastruktura techniczna
Elektryczność: tak
Woda: tak
Kanalizacja: tak
Sieć telekomunikacyjna: tak
Oczyszczalnia ścieków: tak
Opis nieruchomości

Kompleks działka 7/35; 7/34, obręb 007 m. Karlino- o pow. 2,1225 ha ha

Istnieje możliwość powiększenia terenu do 8,3331 ha (działki nr 7/28; 7/26; 7/24).

Księga wieczysta – KW19322 (Sąd Rejonowy w Białogardzie)

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA:

Teren położony bezpośrednio przy drodze krajowej nr 6 Szczecin – Gdańsk, co zapewnia doskonałą komunikację.

Najbliższe lotnisko znajduje się w Goleniowie ( 86 km). Najbliższe porty Kołobrzeg (28 km), Szczecin – Świnoujście (130 km)

UZBROJENIE TERENU:

Sieć wodociągowa, kanalizacja, energia elektryczna, telefon.

ZABUDOWA:

Teren niezabudowany

Sposób udostępnienia nieruchomości
Forma nabycia: Sprzedaż prawa własności w drodze przetargu
Fotografie oferty
grafika grafika
DRUKUJ
WYPOWIEDZ
SIĘ
POWRÓT