Znaleziono wpisów: 3
GMINNE CENTRUM INFORMACJI I EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Adres:
Miasto:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Szymanowskiego 17
78-230 Karlino
+48 94 311 35 09
+48 94 311 35 09
karlino@infocentrum.com.pl
Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Adres:
Miasto:
Telefon:
Fax:
E-mail:
www:
ul. Wojska Polskiego 1
78-230 Karlino
094 311 72 05
(094) 311 72 89
biuro@tbs-karlino.pl
www.tbs-karlino.pl