newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner spis.jpg
baner DOOR TO DOOR.png
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Rokowania na sprzedaż działki nr 116
14 / 01 / 2020 | Michał | wyświetleń: 546

Burmistrz Karlina

Plac Jana Pawła II 6, 78 – 230 Karlino 
O G Ł A S Z A  ROKOWANIA

po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym

 

na sprzedaż działki nr 116 obr. 003 m. Karlina o pow. 2284 m², przeznaczonej  wmiejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Karlino, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Karlinie              Nr XXIII/227/08 z dnia 24 lipca 2008 r., (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego  Nr 78 poz. 1711), pod zabudowę mieszkaniową oznaczonej symbolem 1 MN/U. Nieruchomość oznaczona  w ewidencji gruntów jako działka nr 116 posiada urządzoną księgę wieczystą nr KO1B/00033845/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Białogardzie.

Termin zagospodarowania działki – 24 miesiące rozpoczęcie zabudowy (wybudowanie fundamentów), a zakończenie zabudowy (stan surowy zamknięty) w terminie 60 miesięcy od daty zwarcia umowy w formie aktu notarialnego.

1.CENA WYWOŁAWCZA ZA W/W NIERUCHOMOŚĆ WYNOSI   - 40.000,00 zł

    ZALICZKA       –  8.000,00 zł

Do sprzedaży zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

2. W/w nieruchomość jest wolna od ograniczonych praw rzeczowych, praw i roszczeń osobistych i innych obciążeń.

3.W/w działka nie została sprzedana w przetargach przeprowadzonych w dniach - I przetarg 05 listopada 2019 r., - II przetarg 09 grudnia 2019 r.

4. Pisemne zgłoszenie do udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie  w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Karlinie przy ul. Plac Jana Pawła II 6   w Karlinie (pokój nr 7), do dnia 08 lutego 2020 r. do godz. 15ºº. Koperty powinny być  opisane w następujący sposób : „Rokowania na sprzedaż działki nr 116, o pow. 2284 m²  w obr. 003 m. Karlina.

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.       

5. Informacje o rokowaniach oraz warunki rokowań można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Karlinie  pokój nr 16 oraz na stronie internetowej www.karlino.pl i www.bip.karlino.pl

6. Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 14 lutego 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie, ul. Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 9.

Szczegółowe informacje w załączniku.

grafika
Załączniki:
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ