newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner spis.jpg
baner DOOR TO DOOR.png
WAKACJE BANNER.jpg
baner na www mały.png
re sesja.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Bielik"
12 / 10 / 2020 | Michał | wyświetleń: 622

OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października  1995 r. Prawo łowieckie  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1683),

zawiadamiam

o planowanym terminie, w tym  godzinie rozpoczęcia polowań przez Koło Łowieckie „BIELIK” Białogard  - obwód  74; 76  na terenie Gminy Karlino  w  sezonie 2020/2021 r .

Lp.

Data

Miejsce-rewir polowań i rodzaj zwierzyny

Miejsce i czas zbiórki

Prowadzący polowanie

Nazwa polowania

1.

24.10.2020 r.

obwód łowiecki 74,76

zwierzyna gruba, drapieżniki

Łęczynko

godz. 8°°-15°°

Jagiełło D., Gerus  M.

Zbiorowe

KŁ.BIELIK

2.

07.11.2020 r.

obwód łowiecki 74,76

zwierzyna gruba, drapieżniki

Łęczynko

godz. 8°°-13°°

Jagiełło D., Gerus  M.

Zbiorowe

Hubertowskie

KŁ.BIELIK

3.

23.11.2020 r.  

obwód łowiecki 74,76

zwierzyna gruba, drapieżniki

Łęczynko

godz. 7°°-16°°

Jagiełło D., Gerus  M.

Zbiorowe Dewizowe Belgowie

4.

24.11.2020 r.

obwód łowiecki 74,76

zwierzyna gruba, drapieżniki

Łęczynko

godz. 7°°-16°°

Jagiełło D., Gerus  M.

Zbiorowe Dewizowe Belgowie

5.

06.12.2020 r.

obwód łowiecki 74,76

zwierzyna gruba, drapieżniki

Łęczynko

godz. 7°°-14°°

Masłowski J., Bieniek R.

Zbiorowe

KŁ.BIELIK

6.

19.12.2020 r.

obwód łowiecki 74, 76

zwierzyna gruba, drapieżniki

Łęczynko

godz. 8°°-14°°

Tomczyk R.,

Komuński P.

Zbiorowe Wigilijne

Kł.Bielik

7.

02.01.2021 r.

obwód łowiecki 74,76

zwierzyna gruba, drapieżniki

Łęczynko

godz. 8°°-14°°

Czerniec  J., Czerniec  H.

Zbiorowe Noworoczne

Kł.Bielik

8.

16.01.2021 r.

obwód łowiecki 74,76

zwierzyna gruba, drapieżniki

Łęczynko

godz. 8°°-14°°

Tyszczuk D., Tyszczuk P.

Zbiorowe

KŁ.BIELIK

Ponadto informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz     z uzasadnieniem do Burmistrza. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było- numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę  obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela , posiadacza albo zarządcę  gruntu o sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Karlinie i BIP oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Karlinie Plac Jana Pawła II 6.

grafika
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ