newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner spis.jpg
baner DOOR TO DOOR.png
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Spotkania on-line z naszymi partnerami z Niemiec
14 / 07 / 2021 | Michał | wyświetleń: 273

spotkania on-line z naszymi partnerami

W dniach 22 i 24 czerwca odbyły się spotkania on-line z naszymi partnerami z Dargun oraz Wolgast. W spotkaniu uczestniczyli sztaby kryzysowe i burmistrzowie po stronie polskiej i niemieckiej. Punktem wyjścia  do wspólnych rozmów była bieżąca sytuacja związana z pandemią COVID-19. Powyższe rozmowy były realizowane w ramach projektu pn. PRZEJMOWANIE KONTROLI NAD SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI W OBSZARACH TRANSGRANICZNYCH.

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)” w ramach naboru specjalnego COVID-19 w ramach Funduszu Małych Projektów „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” w ramach „Funduszu Małych Projektów Komunikacja- Integracja-Współpraca” współfinansowanego z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia –Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.

W pierwszym dniu tj. 22 czerwca omawiano temat „Systemy wymiany informacji i koordynacji działań służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego w sytuacji pandemicznej”. Natomiast w dniu 24 czerwca podjęto temat „Centra kryzysowe - koordynacja i wspieranie służby zdrowia w czasie pandemii (w akcji masowych szczepień)”. Przed realizacją spotkań moderator sporządził programy dyskusji, które zostały przekazane uczestnikom planowanych spotkań. Umożliwiło to rzetelne przedstawienie przez każdą gminę partnerską swoich doświadczeń. Miało to na celu wypracowanie wspólnych działań, które pomogły reagować w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

Na zakończenie wspólnego projektu sporządzony zostanie raport podsumowujący w którym zostaną kompleksowo omówione podejmowane działania i ich skuteczność w dobie walki o opanowanie sytuacji kryzysowych (rekomendacje na podstawie polsko-niemieckich doświadczeń w walce z kryzysem i ograniczaniem jej skutków na poziomie lokalnym) przygotowany przez eksperta/moderatora spotkań.

W ramach projektu doposażone jest również Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, m.in. w sprzęt komputerowy i sprzęt do sprawnej komunikacji pomiędzy służbami mundurowymi, a zespołem kryzysowym, co pozwoli na sprawne opanowywanie i monitorowanie sytuacji kryzysowych. Ważnym elementem tego doposażenia będzie Mobilny Integrator Radiowy , czyli urządzenie pozwalające na zapewnienie wzajemnej komunikacji pomiędzy użytkownikami różnych systemów radiowych, które może być używane również jako tymczasowe centrum dowodzenia, natomiast dla instytucji publicznych takich jak urząd miasta, przedszkola, szkoły, biblioteka, Karliński Ośrodek Kultury zakupiono terminale do pomiaru temperatury.

Wartość projektu to 36420,84 euro, a dofinansowanie wynosi 85%.

Muzeum Ziemi Karlińskiej

grafika
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ