newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
Logo Piosenki 2021 na www i fb.png
baner DOOR TO DOOR.png
baner na www mały.png
re sesja.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Zarządzenie Burmistrza Karlina nr 84/2021
08 / 09 / 2021 | Michał | wyświetleń: 90

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KARLINA Nr 84/2021 z dnia 8 września 2021r. w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr  81/2021 Burmistrza Karlina  z dnia 30 sierpnia 2021 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1 W załączniku do Zarządzenia Nr 81/2021 Burmistrza Karlina  z dnia 30 sierpnia 2021 r.zmienia się pozycję nr 17, która otrzymuje brzmienie :

Tabela

§ 2 Wykaz wraz ze zmianami, o których mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Karlinie na okres 21 dni od dnia 08 września 2021 r. do dnia 29 września 2021 r. oraz zamieszcza się go na stronach internetowych urzędu www.karlino.pl i www.bip.karlino.pl

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ