newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner spis.jpg
baner DOOR TO DOOR.png
WAKACJE BANNER.jpg
baner na www mały.png
re sesja.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 184
15 / 06 / 2021 | Michał | wyświetleń: 237

Burmistrz Karlina

Plac Jana Pawła II 6, 78 – 230 Karlino
OGŁASZA

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie Kawańcz gmina Karlino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 184 o pow. 3327 m², nie posiadającej  planu zagospodarowania przestrzennego, w ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tren określony jako grunty rolne, istniejący przemysłowy kolektor ścieków.

W ewidencji gruntów oznaczonej jako grunty orne.  Nieruchomość oznaczona jako działka nr 184 posiada urządzoną księgę wieczystą nr KO1B/00002132/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Białogardzie.

Wyżej wymieniona nieruchomość jest wolna od ograniczonych praw rzeczowych, praw i roszczeń osobistych i innych obciążeń.

CENA WYWOŁAWCZA – 13.500,00 zł

WADIUM –  2.700,00 zł

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 14 czerwca 2021 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 lipca 2021 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w podanej wyżej wysokości.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w podanej niżej wysokości.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 12 lipca 2021 roku  w kasie tut. Urzędu  lub  na konto: PKO BP  Nr 32 1020 2791 0000 7602 0247 0219

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu, na konto przez nich wskazane.

Pierwsze postąpienie wyniesie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej  z zaokrągleniem w górę  do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden uczestnik zaoferował  co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który wygrał przetarg.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne.

Szczegółowe informacje w załączniku.

grafika
Załączniki:
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ