newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner spis.jpg
baner DOOR TO DOOR.png
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Programy aktywizacyjne i projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie
05 / 05 / 2021 | Michał | wyświetleń: 136

Powiat Białogardzki / Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego realizuje projekt pn.:  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białogardzkim (V).

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności pozostających bez pracy, które nie uczestniczą kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)
 
Uczestnicy: Młode osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białogardzie w wieku 18-29 lat, w tym osoby kwalifikujące się do tzw. młodzieży NEET [1]. W ramach  zadania  instrumenty  dofinansowania uczestnikami projekty będą pracownicy podmiotów, na których  wynagrodzenia  przekazane  zostanie dofinansowanie oraz  osoby  fizyczne, które otrzymają  dofinansowanie  do  prowadzenia  działalności  gospodarczej.

 W ramach projektu udzielone zostanie wsparcie w postaci: Indywidualnego Planu Działania, pośrednictwa pracy i/lub poradnictwa zawodowego, stażu, bonu na zasiedlenie, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, instrumenty dofinansowania określone w  art. 15zzb, 15zzc i 15zze ustawy COVID-19. Wynikiem udzielonego wsparcia będzie między innymi: nabycie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych, niezbędnych do podjęcia pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy, podjęcie zatrudnienia, rozpoczęcie działalności gospodarczej, utrzymanie przez pracodawców zatrudnienia na poziomie sprzed sytuacji związanej z COVID-19, wsparcie osób samozatrudnionych.

Wsparcie w ramach projektu kierowane jest zarówno do mężczyzn jak i kobiet oraz zapewnia dostęp osobom niepełnosprawnym.
 
Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie mogą uzyskać więcej informacji u swojego doradcy klienta osobiście bądź telefonicznie tj. pok. 1 (94 311 31 21), pok. 2A (94 311 31 27), pok. 8 (94 311 31 21), pok. 9 (94 311 31 14), pok. 19 (94 311 31 22), pok. 21 (94 311 31 24).
Informacje w sprawie zasad udzielania wsparcia można uzyskać w: pok. 20 (tel. 94 311 31 15 w sprawie staży, bonów na zasiedlenie oraz wsparcia dla pracodawców w ramach ustawy COVID-19); pok. 10 (tel. 94 311 31 07 w sprawie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy); pok. 19 (tel. 94 311 31 22 w sprawie szkoleń oraz wsparcia w ramach ustawy COVID-19 dla osób samozatrudnionych).
 
Okres realizacji projektu: Od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.

 

Powiat Białogardzki / Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie w ramach RPO WZ 2014-2020 rozpoczął realizację projektu pn. Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie białogardzkim (VI)

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białogardzie, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w okresie trwania projektu.
 
Uczestnicy projektu: Osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białogardzie jako bezrobotne, w szczególności osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach). Dopuszcza się możliwość objęciem wsparciem bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy na poziomie nie wyższym niż 20% grupy docelowej.
Do udziału w projekcie zapraszamy zarówno bezrobotne kobiety jak i bezrobotnych mężczyzn oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Formy wsparcia przewidziane do realizacji w projekcie: Indywidualny Plan Działania, pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe, staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, szkolenia, instrumenty dofinansowania określone w  art. 15zzb, 15zzc i 15zze ustawy COVID-19. Wynikiem udzielonego wsparcia będzie między innymi: nabycie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych, niezbędnych do podjęcia pracy przez wykonywanie zadań w miejscu odbywania stażu, podjęcie zatrudnienia, rozpoczęcie działalności gospodarczej, uzyskanie lub podwyższenie kwalifikacji, nabycie kompetencji, utrzymanie przez pracodawców zatrudnienia na poziomie sprzed sytuacji związanej z COVID-19, wsparcie osób samozatrudnionych. Wsparcie w ramach projektu kierowane jest zarówno do mężczyzn jak i kobiet oraz zapewnia dostęp osobom niepełnosprawnym.
 
Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie mogą uzyskać więcej informacji u swojego doradcy klienta osobiście bądź telefonicznie tj. pok. 1 (94 311 31 21), pok. 2A (94 311 31 27), pok. 8 (94 311 31 21), pok. 9 (94 311 31 14), pok. 19 (94 311 31 22), pok. 21 (94 311 31 24).
Informacje w sprawie zasad udzielania wsparcia można uzyskać w: pok. 20 (tel. 94 311 31 15 w sprawie staży oraz wsparcia dla pracodawców w ramach ustawy COVID-19); pok. 10 (tel. 94 311 31 07 w sprawie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy); pok. 19 (tel. 94 311 31 22 w sprawie szkoleń oraz wsparcia w ramach ustawy COVID-19 dla osób samozatrudnionych).

Okres realizacji projektu i zadań merytorycznych: Od 01.01.2020 r. do 31.12.2022r.

Więcej informacji: 94 311 31 00, 94 311 31 24.

 

grafika
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ