newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner spis.jpg
baner DOOR TO DOOR.png
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek o nr 156/1, 158, 159/2 i 159/3
19 / 07 / 2021 | Michał | wyświetleń: 218

Burmistrz Karlina

Plac Jana Pawła II 6, 78 – 230 Karlino
O G Ł A S Z A

Drugi  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej  nr działek 156/1, 158, 159/2 i 159/3 o łącznej pow. 1090 m², położonej w obrębie 005 miasta Karlino przy ul. Żwirki 6, ul. Żwirki i ul. Konopnicka, nie posiadającej aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego z wydaną przez Burmistrza Karlina decyzją  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Nr 20/2018 w dniu 07 czerwca 2018 r. dot. budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi na parterze, w zabudowie zwartej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. studium uwarunkowań   i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Karlino  stanowi teren zabudowy mieszkaniowej.  Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów dz.-156/1, 158 stanowi tereny mieszkaniowe B, 159/2 i 159/3 – inne tereny zabudowane Bi.

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 156/1, 158, 159/2 i 159/3 posiada urządzoną księgę wieczystą nr KO1B/00052453/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Białogardzie.

Nieruchomość jest wolna od ograniczonych praw rzeczowych, praw i roszczeń osobistych i innych obciążeń.

Działka  158   zabudowana jest budynkiem mieszkalnym nr 6 przy ul. Żwirki przeznaczonym do rozbiórki ze względu na jego zły stan techniczny. Przy określaniu wartości nie uwzględniono jego wartości.

CENA WYWOŁAWCZA  –  109.000,00 zł

WADIUM   –   20.000,00 zł

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 15 czerwca  2021 roku

Przetarg odbędzie się w dniu 19 sierpnia  2021 roku o godzinie 10:00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 9.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w podanej niżej wysokości.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 13 sierpnia 2021 roku  w kasie tut. Urzędu    Miejskiego w Karlinie lub  na konto:  PKO BP  Nr 32 1020 2791 0000 7602 0247 0219

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu, na konto przez nich wskazane.

Pierwsze postąpienie wyniesie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu i zaoferuje on co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika,  który wygrał przetarg.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne.

Więcej informacji w załączniku.

grafika
Załączniki:
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ