newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner spis.jpg
baner DOOR TO DOOR.png
WAKACJE BANNER.jpg
baner na www mały.png
re sesja.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Rusza ostatnia rekrutacja do projektu wspierającego tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, w ramach projektu: "SZOWES - OWES w regionie koszalińskim"
14 / 06 / 2021 | Michał | wyświetleń: 165

 Szanowni Państwo,

1 lipca rusza ostatnia rekrutacja do projektu wspierającego tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, w ramach projektu: „SZOWES - OWES w regionie koszalińskim”.

Wnioski o przyznanie środków na utworzenie miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowego można składać do 23 lipca 2021 r. w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pok. 328, ul. Przemysłowa 8.

Dotacje na utworzenia nowego miejsca pracy.

Wsparcie na jedno miejsce pracy wynosi 22 000 zł.

Wsparcie pomostowe finansowe można uzyskać na 6 miesięcy - 1 000 zł i na kolejne 6 miesięcy – 800zł na jedno stanowisko pracy.

O dotację mogą się ubiegać:

 – osoby fizyczne ukierunkowane na założenie przedsiębiorstwa społecznego,

 – podmioty ukierunkowane na założenie przedsiębiorstwa społecznego,

 – podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne.

Dotacje udzielane są na tworzenie nowych miejsc pracy wyłącznie dla:

 – osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich;

 – osób długotrwale bezrobotnych;

 – osób ubogich pracujących;

 – osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii;

 – osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

Każda grupa inicjatywna (osoby fizyczne i/lub podmiot) przed złożeniem dokumentacji aplikacyjnej musi odbyć co najmniej jedno spotkanie z doradcą OWES oraz wypełnić wymaganą dokumentację zgłoszenia do projektu.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej wdraża i realizuje usługi wsparcia ekonomii społecznej (animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej i wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej), aby zwiększać zatrudnienie w sektorze ekonomii społecznej, tworzyć warunki
do funkcjonowania PES, a także wzmacniać ich konkurencyjność. Sprzyja tworzeniu nowych miejsc pracy i ogranicza ryzyko bezrobocia wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Działania OWES współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Tablica projektowa z logotypami.

grafika
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ