newsletter.png
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner spis.jpg
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Sesja Rady Miejskiej w Karlinie - 26.04.2021
15 / 04 / 2021 | Michał | wyświetleń: 165

 ZAWIADOMIENIE

Rada Miejska w Karlinie zawiadamia, że w dniu 26 kwietnia 2021 roku, o godzinie 1000 w auli Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie przy ulicy Parkowej 1 odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Karlinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

a) stwierdzenie prawomocności obrad,

b) przyjęcie propozycji zmian do porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej.

2. Wolne wnioski i informacje.

3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski.

4. Sprawozdanie Burmistrza Karlina o pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja na temat działalności Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie w 2020 roku.

6. Ocena stanu ekologicznego Gminy.

7. Informacje na temat stanu dróg na terenie Gminy Karlino.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2021,

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2021 – 2033,

c) ustalenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Karlino oraz stanowiących własność Skarbu Państwa znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Gminy Karlino służebnościami przesyłu oraz służebnościami gruntowymi,

d) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu,

e) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu,

f) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu,

g) zbycia nieruchomości położonej na terenie miasta Karlino,

h) zbycia nieruchomości położonej na terenie gminy Karlino,

i) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Karlino na lata 2021-2026,

j) rozpatrzenia petycji,

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Zakończenie XXXIII sesji Rady Miejskiej w Karlinie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Klepuszewska

 

KOMUNIKAT

W związku z rozwojem pandemii COVID-19 oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Karlino zwracam się z apelem o wyłączny udział osób w obradach XXXIII sesji Rady Miejskiej w Karlinie, których obecność jest wymagana zakresem procedowania uchwał.

Wskazuję przy tym, iż istnieje możliwość oglądania przebiegu obrad na żywo za pośrednictwem transmisji online pod adresem crv.pl/transmisja_karlino

Mieszkańców i innych zainteresowanych, którzy chcieliby zabrać głos na XXXIII sesji Rady Miejskiej w Karlinie informuje, że istnieje możliwość przekazania swoich wystąpień w formie pisemnej, kierowanych bezpośrednio do Biura Rady Miejskiej, lub na adres w terminie do 23.04.2021 r. do godz. 10.00.

grafika
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ