newsletter.png
WAKSY BANER 2019 mały.png
baner piosenki 2019 mały.png
monitor maly.jpg
baner na www mały.png
re sesja.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
OPŁATY
23 / 01 / 2019 |

 

 

 

NOWE STAWKI OPŁAT ZA ODPADY

od 1 lutego 2019 r.

Gmina Karlino informuje, iż z dniem 1 lutego 2019 r. w życie wchodzą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z uchwałą Nr III/30/18 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będą:

a) w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny w wysokości 11,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość;

b) w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób zmieszany w wysokości 21,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Burmistrz Karlina pisemnie zawiadomi każdego właściciela nieruchomości o nowym wymiarze opłaty.

Opłata za luty uiszczana jest do 20 marca.

Opłatę za następne miesiące należy wpłacać w terminie do 20 dnia następnego miesiąca na indywidualny nr rachunku bankowego lub w kasie Urzędu Miejskiego w Karlinie.


POUCZENIE

Zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1020, 1250) w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzje określającą wysokość opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.

Należy pamiętać, że zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. liczba osób lub sposób gromadzenia odpadów – z segregacją lub bez segregacji), właściciel nieruchomości obowiązany jest zgłosić poprzez złożenie nowej deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

 

 

 

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ