newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
zapasy odołane m.png
Logo_zlot_1.png
BIEG PAPIESKI baner na FB 2020.JPG
baner na www mały.png
re sesja.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Parki
13 / 06 / 2013 |

Park miejski przy cmentarzu (daw. Góra Karola) o pow. 3,2 ha., ul. Parkowa. Park założony w 1880 roku. W latach 1920-30 podlegał znacznym przemianom. Posadzono nowe drzewa, wykonano nowe ścieżki. Na północ od parku założono cmentarz z budynkiem pogrzebowym. Rozwojowi podlegał po roku 1945. Urządzono skwery, gazony z kwiatami a także letnią scenę dla występów. Park obecnie ma ponad dwukrotnie większą powierzchnię. Fakt ten spowodowany jest likwidacją cmentarza żydowskiego. Najstarsze zadrzewienia zachowały się jedynie na skarpie. Dziś można tam jeszcze spotkać okazy modrzewia europiejskiego, akacji białej, wierzby kruchej, czy grabu pospolitego. Obecnie park jest użytkowany jako teren rekreacyjno - spacerowy, jego stan jest dobry, jednak ze względu na rodzaj i styl założenia obiekt nie kwalifikuje się do uznania za obiekt zabytkowy.

Park miejski o pow. 1,6 ha - ul. Szczecińska. Park założono w II połowie XIX wieku. Jego granice dochodziły do rzeki Parsęty i kanału Muhlengraben. Założycielem parku był Fischer. Był to park w stylu krajobrazowym o symetrycznym układzie zadrzewień okalającym polanę. Na środku polany posadzono jako soliter buk zwyczajny odmiany czerwonolistnej, który do dziś wysuwa się na pierwszy plan. W początku XX wieku wzbogacono kompozycję parku przez dosadzenie kasztanowców, klonów, brzóz. Wyjściu z dworu w park nadano ozdobny charakter, posadzono tu krzewy, wybudowano fontanny, ścieżki i altanę. Wokół parku biegła ogólna ścieżka. Po roku 1945 park wyłączono z posesji młyna i stal się on terenem ogólnodostępnym. Jednak nie umniejsza to faktu, iż ów park jest poniekąd miejscem kultowym, gdyż niegdyś spotykała się tu karlińska elita jak również miejscowe towarzystwa artystyczne.

Park miejski o pow. 3,6 ha (daw. cmentarz ewangelicki - Friedenhof), ul. Koszalińska. Obecnie park to dawny teren cmentarza na tzw. Przedmieściu Koszalińskim. Cmentarz założono tutaj w 1880 r., jednak po roku 1945 nie był on już użytkowany dla pochówków zmarłych, ani nie był pielęgnowany. Stopniowo dewastowano nagrobki, grobowce a nie konserwowana zieleń zarastała stopniowo samosiewem.
Dopiero w latach 70-tych rozpoczęto oczyszczanie terenu, w 1974 roku, na skarpie wybudowano amfiteatr zaś całość terenu uporządkowano, zasiano trawę i posadzono kwiaty. Dawny cmentarz przekształcono w park. Nie charakteryzuje się on typowym założeniem parkowym, jest to raczej adaptacja układu cmentarza, ale jest to miejsce zadbane, użytkowane jako teren wypoczynkowy i kulturalno - rozrywkowy. Wśród drzew porastających teren parku spotkać można grab, buk, robinię białą czy też jawor. Park nie kwalifikuje się do uznania za zabytek sztuki ogrodowej.

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ