newsletter.png
baner piosenki 2019 mały.png
baner na wydarzenie.png
monitor maly.jpg
baner na www mały.png
re sesja.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Strefa Ekonomiczna
12 / 10 / 2016 | Administrator

Ważnym atutem Karlina jest dobra atmosfera dla rozwoju biznesu. Lokowaniu nowych przedsięwzięć sprzyja działalność Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSSE) oraz Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE).

Podstrefa Karlino KSSSE obejmuje obszar 37 ha(tereny do zagospodarowania):

KOMPLEKS I - 3,4858 HA

KOMPLEKS II - 14,6945 HA

KOMPLEKS IIIA - 25,5977 HA

KOMPLEKS IIIB - 6,3665HA

Podstrefa Karlinko SSSE obejmuje obszar 180 ha:

KOMPLEKS KARLINKO - 180 HA

Strategicznym celem społeczno-gospodarczym Gminy Karlino jest utworzenie nowych miejsc pracy w różnych sektorach przemysłu, który może być zlokalizowany w strefie i w związanych z nim usługach realizowanych w otoczeniu strefy.

CO TO JEST STREFA?

Specjalna strefa ekonomiczna (SSE) – wydzielona część terytorium kraju, w której działalność gospodarcza może być prowadzona na preferencyjnych warunkach, tj. przedsiębiorstwom, które uzyskały zezwolenie na działalność w strefie przysługuje pomoc publiczna w formie zwolnienia podatkowego.

Działalność na terenie Strefy wiąże się z koniecznością uzyskania zezwolenia wydawanego przez Spółkę Zarządzającą. Zezwolenie wydawane jest po spełnieniu wymogów formalnych związanych z procedurą aplikacyjną oraz zakupem gruntów.

ULGI I PREFERENCJE

Przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest uprawniony do korzystania z pomocy regionalnej w postaci zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym CIT z dwóch tytułów:

-poniesionych nakładów inwestycyjnych lub

-tworzenia nowych miejsc pracy.

 WARUNKI INWESTOWANIA NA TERENIE  SSE

  • uzyskanie od  SSE S.A. zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej,
  • poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości min. 100 tys.
 
Zwolnienia:

Mały przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie  Specjalnej Strefy Ekonomicznej korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 60% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 55% dwuletnich kosztów pracy (koszty płacy brutto i inne obowiązkowe płatności związane z zatrudnieniem nowych pracowników). Średni przedsiębiorca korzysta odpowiednio ze zwolnienia w wysokości 45% podatku CIT, a duży 35%.

W SSE przedsiębiorcy przysługuje prawo do 100% zwolnienia z podatków lokalnych, jakie obowiązują na terenach gmin i miast Strefy.


Opcja 1 (przykład):

ULGI PODATKOWE Z TYTUŁU PONIESIONYCH NAKŁADÓW

Zakup gruntu 1 ha

90 000 €

Hala produkcyjna i budynek socjalny

600 000 €

Wyposażenie

310 000 €

Całkowity koszt inwestycji

1 000 000 €

Zwolnienia

Przedsiębiorca

Wysokość zwolnionego podatku
/stawka podatku w 2014 - 19%/

Wysokość zwolnionego dochodu

mały

55% * 1 000 000 € = 550 000 €

2,71 mln €

średni

45% * 1 000 000 € = 450 000 €

2,22 mln €

duży

35% * 1 000 000 € = 350 000 €

1,73 mln €

Warunkiem udzielenia pomocy z tytułu nakładów inwestycyjnych jest prowadzenie działalności gospodarczej związanej z daną inwestycją przez co najmniej 5 lat (3 lata dla małych i średnich przedsiębiorstw).

 
Opcja 2 (przykład):

ULGI PODATKOWE Z TYTUŁUTWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY

liczba zatrudnionych

100

Średni koszt zatrudnienia jednej osoby

390 €

Całkowity koszt w okresie 2 lat (100 * 390 * 24)

936 000 €

Zwolnienia

Przedsiębiorca

Wysokość zwolnionego podatku
(stawka podatku w 2012- 19%)

Wysokość zwolnionego dochodu

mały

55% * 936 000 € = 514 800 €

2,71 mln €

średni

45% * 936 000 € = 421 200 €

2,22 mln €

duży

35% * 936 000 € = 327 600 €

1,73 mln €

Warunkiem otrzymania pomocy z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy jest ich utrzymanie przez co najmniej 5 lat (3 lata dla małych i średnich przedsiębiorstw).


Kalkulator zwolnień podatkowych KSSSE dostępny jest TUTAJ.

PROCEDURA W STREFIE

     Podstawy prawne funkcjonowania SSE znajdziecie Państwo w załączeniu.

 

 kssse.gifSŁUPSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

 

 

 

 


 

 

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ