Adres: . .
78-230 KARLINO, obręb Daszewo
Forma własności: GMINA KARLINO
Charakter: Niezabudowana
Funkcja: Usługi turystyki
Plan zagospodarowania: Brak planu zagospodarowania
Warunki zabudowy: Inwestor może wystąpić o wydanie warunków zabudowy przed zakupem terenu
Kontakt
Podmiot zgłaszający: Jednostka Samorządu Terytorialnego
Nazwa instytucji: Urząd Miejski w Karlinie
Adres: PLAC JANA PAWŁA II 6
78-230 GMINA KARLINO
+48 94 311 35 09
+48 94 311 74 10
karlino@infocentrum.com.pl
www.karlino.pl
Infrastruktura techniczna
Elektryczność: tak
Woda: tak
Gaz: tak
Kanalizacja: tak
Sieć telekomunikacyjna: tak
Oczyszczalnia ścieków: tak
Odprowadzanie wód deszczowych: tak
Sposób udostępnienia nieruchomości
Forma nabycia: Sprzedaż prawa własności w drodze przetargu
Fotografie oferty
grafika grafika grafika
DRUKUJ
WYPOWIEDZ
SIĘ
POWRÓT