newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner na www mały.png
re sesja.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek 294 i 295
23 / 04 / 2019 | Michał | wyświetleń: 604

Burmistrz Karlina

Plac Jana Pawła II 6, 78 – 230 Karlino
O G Ł A S Z A

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działek 294, 295 o łącznej pow. 564 m², położonych w obrębie 004 miasta Karlino przy ul. 4 Marca nie posiadających aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, oznaczonych w ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Karlino’’ określonych jako  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość nie posiada wydanej decyzji     o warunkach zabudowy.

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 294 i 295 posiada urządzoną księgę wieczystą  nr KO1B/00049414/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Białogardzie.

Nieruchomość jest wolna od ograniczonych praw rzeczowych, praw i roszczeń osobistych i innych obciążeń.

            CENA WYWOŁAWCZA     –   19.500,00 zł   

            WADIUM     –    3.900,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 24 maja 2019 roku o godzinie 10:00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 9.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w podanej wyżej wysokości.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 21  maja  2019 roku  na konto:

Nr 32 1020 2791 0000 7602 0247 0219

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu, na konto przez nich wskazane.

Szczegółowe informacje w załączniku.

grafika
Załączniki:
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ