newsletter.png
Monte Karlino 2019.png
FB_KE_akademia_szerokopasmowa-1280x640.jpg
Baner na spotkanie EEN 9.04.2019 małe.jpg
monitor maly.jpg
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
KMZB.png
obywatel_slider.jpg
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Zarządzenie nr 84/2018 Burmistrza Karlina z dnia 6 sierpnia 2018 r.
06 / 08 / 2018 | Joanna | wyświetleń: 571

Zarządzenie nr 84/2018
Burmistrza Karlina
z dnia 6 sierpnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i  dzierżawy.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§1. Przeznacza się do najmu i dzierżawy nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Karlinie na okres 21 dni

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ