newsletter.png
Monte Karlino 2019.png
FB_KE_akademia_szerokopasmowa-1280x640.jpg
Baner na spotkanie EEN 9.04.2019 małe.jpg
monitor maly.jpg
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
re sesja.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
KMZB.png
obywatel_slider.jpg
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem działki nr 47/141
11 / 04 / 2018 | Michał | wyświetleń: 367

Burmistrz Karlina

Plac Jana Pawła II 6, 78 – 230 Karlino
O G Ł A S Z A

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem części działki oznaczonej w ewidencji gruntu jako działka 47/141 o pow. 15 m², położonej w obrębie 004 miasta Karlino przy ul. Moniuszki, z przeznaczeniem pod garaż przenośny.

1. Cena wywoławcza czynszu najmu w/w działki wynosi 90,00 zł netto rocznie.

2. Okres najmu części działki 10 lata

Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2018 roku o godzinie 10:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 9.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 18 zł

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 2  maja 2018 roku  na konto:

PKO BP Nr 32 1020 2791 0000 7602 0247 0219

Pierwsze postąpienie wyniesie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej  z zaokrągleniem w górę  do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeśli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu. Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy najmu przez uczestnika  który wygrał przetarg.

Wadium wpłacone przez uczestników, którzy przetargu nie wygrani zostanie im zwrócone w terminie trzech dni od dnia przetargu. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne.

Wyżej wymieniona część działki nie może być oddana w podnajem.

Wylicytowana kwota przetargu będzie podwyższona o 23 % podatku VAT. Osoba wyłoniona w przetargu będzie zobowiązana do podpisania umowy najmu w przeciągu 7 dni od dnia przetargu.

Burmistrz Karlina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  z uzasadnionych przyczyn, o czym poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać telefonicznie (0-94) 311 95 47 lub bezpośrednio w pokoju nr 16 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie przy  ul. Plac Jana Pawła II 6.

Karlino, dnia 09  kwietnia  2018r.

grafika
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ