newsletter.png
sportowy sukces roku 2018.jpg
529-zuhCxWng-ct_WmnT.jpg
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
re sesja.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
KMZB.png
obywatel_slider.jpg
baner KarlinoZeitung.jpg
unnamed kopia.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Dzielny Przedszkolak
12 / 01 / 2018 | Michał | wyświetleń: 250


Realizacja projektu pod nazwą ,,Dzielny Przedszkolak” możliwa dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  to przede wszystkim rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, wyrównujące zdiagnozowane deficyty oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

Bogata oferta zajęć dodatkowych obejmuje terapię logopedyczną, warsztaty badawcze, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, terapię psychologiczną, zajęcia z języka angielskiego oraz zajęcia komputerowe realizowane w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Karlinie oraz Małych Przedszkolach w Karścinie, Karwinie i Daszewie. W I semestrze roku szkolnego 2017/ 2018 w ramach projektu  nauczyciele podjęli szereg działań mających przyczynić się do podniesienia jakości edukacji w oparciu o założone cele.

Na zajęciach terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej miały możliwość rozwijania umiejętności artykulacyjnych, doskonalenia słuchu fonematycznego oraz usprawniania oddychania.

Na warsztatach badawczych dzieci  rozwijały aktywności poznawcze poprzez organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych, eksperymentów i doświadczeń. Realizacja  zabaw badawczych umożliwiła  dzieciom poszerzenie  i pogłębienie wiadomości zgodnie z indywidualnymi możliwościami, przy wykorzystaniu różnorodnych metod pracy, form i środków. W miesiącu wrześniu przedszkolaki zgłębiały temat: Zmysły – nasza łączność ze światem (dotyk, wzrok, słuch, węch). W październiku poznawały tajemnice soli i cukru. W listopadzie przedszkolaki przeprowadziły eksperymenty: Jakie to pociągające, czyli zabawy z magnesem. Poznały właściwości magnesu, zjawisko przyciągania i odpychania. W grudniu  dzieci badały wytwarzanie gazów podczas mieszania określonych substancji oraz poznały zjawisko rozszczepienia barw.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mają na celu pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności i umożliwienie mu prawidłowego funkcjonowania w grupie oraz osiągania pozytywnych wyników. Zajęcia w ramach projektu zapewniają dzieciom materiał do myślenia i mówienia,  stwarzają możliwości do ćwiczeń ruchowych oraz pozwalają na odniesienie sukcesu. Dzieci rozwijają umiejętności grafomotoryczne, poszerzają zasób słownictwa oraz wiedzę o świecie społeczno-przyrodniczym. Podczas zajęć psychologicznych budują wiarę we własne możliwości, uczą się współpracować oraz radzić sobie z trudnymi emocjami. Celem zajęć dla dzieci z problemami emocjonalno-społecznymi jest poznawanie problemów dziecka, dostosowanie stawianych przed nim zadań do realnych możliwości ich wykonania przy pełnej akceptacji dziecka. Prowadzone oddziaływania to m.in. zajęcia psychodramatyczne, terapia przez muzykę, terapia zabawowa, relaksacja.

W "Małym Przedszkolu" w Karścinie prowadzone były: 

1.   Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z opiniami i orzeczeniami o specjalnych potrzebach, których celem jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju, usprawnianie percepcji wzrokowej, słuchowej, orientacji przestrzennej, sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej. Podstawą każdej zabawy jest stymulacja i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, a także wyrównywanie braków i poszerzanie wiadomości i umiejętności dzieci. 

2. Terapia psychologiczna dla dzieci z problemami społeczno-emocjonalnymi z zakresu przeciwdziałania agresji u dzieci, eliminowania niepowodzeń oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji, korygowania i ukierunkowywania nietypowych zachowań dzieci zgodnie z potrzebami i ogólnie przyjętym ideałem wychowawczym, a także holistycznego wspomagania rozwoju dzieci. 

Na zajęciach z języka angielskiego, realizowanego w ramach projektu, dzieci dzięki wykorzystaniu różnorodnych metod i form pracy, miały okazję poznać słownictwo ze swojego najbliższego otoczenia, tradycje i zwyczaje obchodzenia świąt w krajach anglojęzycznych a także poznały wiele popularnych piosenek, dobranych do aktualnego tematu zajęć. Przedszkolaki wzbogacały swoje kompetencje językowe poprzez wiele aktywności słuchowo-ruchowych.

Na zajęciach komputerowych dzieci poznały zasady bezpiecznego korzystania z komputerów. Przedszkolaki uczyły się jak poprawnie włączyć i wyłączyć urządzenie, a także z jakich części się ono składa. Ponadto poznały podstawowe terminy w edukacji informatycznej, tj. ikona, pulpit, kursor, folder itp. Przedszkolaki stawiają już "pierwsze kroki" w programie Paint.

Zdjęcia: www.photos.google.com/share

grafika
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ