newsletter.png
WIGILIA MIEJSKA I JARMARK KARLINO logo.jpg
529-zuhCxWng-ct_WmnT.jpg
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
KMZB.png
obywatel_slider.jpg
baner KarlinoZeitung.jpg
unnamed kopia.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń biurowych
29 / 11 / 2017 | Michał | wyświetleń: 354

Burmistrz Karlina

Plac Jana Pawła II 6, 78 – 230 Karlino

O G Ł A S Z A

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem przez okres 3 lat pomieszczeń biurowych o pow. 52,40m², wraz z wyposażeniem dostosowanym w ramach wyznaczonych funkcji lokalu, położonych na parterze w budynku Regionalnego Centrum Turystyki  i Sportu, położonych w Karlinie przy ul. Kościuszki 1A, o powierzchni zabudowy 2.462,45 m² i pow. użytkowej 4.349,35 m², zlokalizowanego na dz. nr. 144/7 o pow. ogólnej 0,8416 ha w obr. 004 m. Karlino, posiadającym księgę wieczystą K01B/00046898/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Białogardzie, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z funkcją lokalu. Zarządcą Regionalnego Centrum Turystyki  i Sportu jest Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych Sp. z o.o.  z siedzibą w Karlinie.

W skład lokalu wchodzą niżej wymienione pomieszczenia:

- pomieszczenie biurowe nr 57 o pow. 20,92 m²

- pomieszczenie biurowe nr 58 o pow. 20,40 m²

- aneks kuchenny nr 56 o pow. 5,62 m²

- archiwum nr 55 o pow. 5,46 m²

Wykaz wyposażenia:

Nr pomieszczenia

Nazwa mebli

Nr inwentarzowy

Ilość sztuk

57

Szafa aktowa

RCT/57/20/2014

1

57

Biurko gabinetowe B8+P2

RCT/57/1/2014

1

57

Przystawka do biurka D1

RCT/57/2/2014

1

57

Biurko  B11

RCT/57/3/2014

1

57

Kontener mobilny

RCT/57/4/2014

1

57

Szafka S2

RCT/57/5/2014

1

57

Szafka S7

RCT/57/7-6/2014

2

57

Szafa ubraniowa

RCT/57/8/2014

1

57

Krzesło gabinetowe K4

RCT/57/9/2014

1

57

Krzesło konferencyjne K5

RCT/57/10-13/2014

4

57

Camera CANON HFR 506 (803834002620)  

RCT/57/15/2014

1

57

Rzutnik SONY 5000044

RCT/57/16/2014

1

57

Laptop LENOWO (CB 27780941,CB27780536

RCT/57/18-19/2014

2

57

Rolety

-

1

57

Zestaw komputerowy

-monitor SAMSUNG 028H4MF217315E

- komputer HP CZC4200S7H

- klawiatura HP CT:BCYUHOARZ60KI3

RCT/57/   /2014

1

57

Aparat cyfrowy NIKON D-5200

z obiektywem 39063029

RCT/57/14/2014

1

58

Biurko gabinetowe B7+P1

RCT/58/1/2014

1

58

Dostawka D2

RCT/58/2/2014

1

58

Kontener mobilny

RCT/58/3-4/2014

2

58

Biurko gabinetowe B 6

RCT/58/5/2014

1

58

Krzesła biurowe

RCT/58/6-7/2014

2

58

Krzesła K3

RCT/58/8-9/2014

2

58

Szafa ubraniowa SU2

RCT/58/10-11/2014

2

58

Szafa aktowa S6

RCT/58/12/2014

1

58

Szafa aktowa S7

RCT/58/13-14/2014

2

58

Drukarka Brother E72384C4F420183

- E72384C4F220166

- E72384C4F420220

RCT/58/15/2014

RCT/58/16/2014

RCT/58/17/2014

3

58

Urządzenie wielofunkcyjne HP CNF 8CX81T

RCT/58/18/2014

1

58

Telefon przewodowy SLICAN 00830474

RCT/58/19/2014

1

58

Rolety

-

1

56

Zestaw mebli kuchennych

- szafka kuchenna wisząca 1 szt (80)

- szafka kuchenna wisząca  1szt(100)

- szafka stojąca 1szt (100)

- szafka stojąca 1 szt(80)

RCT/56/1/2014

1

55

Niszczarka Fellowes 75 CS

RCT/55/5/2014

1

55

Regały metalowe

RCT/55/1-4/2014

4

55

Odkurzacz Diversi do biur

RCT/55/6/2014

1

1.  Cena wywoławcza czynszu najmu według stawki wynosi 15,00 zł za m² /netto + 23% podatku VAT miesięcznie, tj  786,00 + 180,78 (23 % VAT) =  966,78 zł brutto miesięcznie.

2. Okres wynajmu pomieszczeń biurowych – 3 lata.

Kwota czynszu nie zawiera kosztów związanych z prowadzoną działalnością tj. energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i ścieków, wywozu nieczystości stałych oraz opłat publiczno prawnych tj. podatku od nieruchomości.

Opłaty za zużyte media - energie elektryczną, wodę i ścieki będą naliczane ryczałtem w kwocie 300 zł netto miesięcznie, zaś za energię cieplną proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.

Najemca będzie zobowiązany do zawarcia umowy na zakup lub dzierżawę pojemnika na śmieci i wywóz nieczystości.         

Przetarg odbędzie się w dniu 29 grudnia 2017 roku o godzinie 10ºº w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie  Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 9.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 150,00 zł.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 21 grudnia 2017 roku  na konto:

PKO BP Białogard Odział Karlino

Nr 32 1020 2791 0000 7602 0247 0219

lub w kasie tut. Urzędu (pokój nr 5).

Pierwsze postąpienie wyniesie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu.

W przypadku gdy uczestnik przetargu wyłoniony jako najemca uchyli się od zawarcia umowy najmu w wyznaczonym terminie wpłacone wadium przepada.

Wadium wpłacone przez uczestników, którzy przetargu nie wygrali zostanie im zwrócone w terminie trzech dni od dnia przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne.

Uczestnicy przetargu winni przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości. Osoby inne niż osoby fizyczne zobowiązane są posiadać wypis z KRS lub zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej albo wyciąg z innego właściwego rejestru. Pełnomocnicy reprezentujący uczestników przetargów powinny posiadać  pełnomocnictwa sporządzone w formie aktu notarialnego.   

Wyżej wymienione pomieszczenia biurowe nie mogą być oddane w podnajem.

Wylicytowana kwota w przetargu będzie podwyższona o  23 % podatek VAT.

Osoba wyłoniona w przetargu będzie zobowiązana do podpisania umowy najmu w przeciągu 7 dni od dnia przetargu.

Burmistrz Karlina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  z uzasadnionych przyczyn,  o czym poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać telefonicznie  (0-94) 311 95 47 lub bezpośrednio w pokoju nr 16    w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie  przy  ul. Plac Jana Pawła II 6.

Karlino, dnia 28  listopada 2017r.

grafika
Załączniki:
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ