newsletter.png
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
re sesja.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
KMZB.png
obywatel_slider.jpg
baner KarlinoZeitung.jpg
unnamed kopia.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Umowa na parki miejskie podpisana
14 / 11 / 2017 | Michał | wyświetleń: 1966

13 listopada 2017 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”.


Umowę podpisali: Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Roman Wójcik oraz przedstawiciele Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – Przewodniczący Zarządu Waldemar Miśko, Członek Zarządu Krzysztof Bagiński i Skarbnik Związku Edyta Tomaszewska. To ważny dla wielu samorządów projekt, dlatego uroczystości obecna była także poseł Małgorzata Golińska z okręgu koszalińskiego oraz władze samorządowe.


Dzięki realizacji projektu powstaną dwa nowe parki i trzy skwery. Zostaną uporządkowane i odnowione tereny zielone w sześciu lokalizacjach, a także odnowione dwa ciągi zieleni przyulicznej.  Inwestycje zostaną zrealizowane na 86 hektarach w ośmiu gminach należących do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Dofinansowanie w wysokości 13,8 mln zł pochodzić będzie z Funduszu Spójności.


W 2016r. Gmina Karlino stworzyła partnerstwo ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, którego celem jest wspólne działanie na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Ochrona Środowiska, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Typ projektu 2.


Celem projektu są działania, które przyczynią się do zahamowania spadku powierzchni  terenów zieleni w miastach i na obszarach funkcjonalnych.

W ramach projektu w Karlinie planowane są:

- rozbudowa parku miejskiego przy ul. Parkowej

- odnowa parku przy ul. Nadbrzeżnej

Wartość działań na terenie Gminy Karlino to 3 708 908,82zł, z czego wydatki kwalifikowalne stanowią 3.487.708,05 zł, natomiast dofinansowanie jest w wysokości 2.422.699,82 zł.


grafika
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ