newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
Logo Piosenki 2021 na www i fb.png
baner DOOR TO DOOR.png
baner na www mały.png
re sesja.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 listopada 2016 r.
21 / 10 / 2016 | aw | wyświetleń: 960

ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 LISTOPADA 2016 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1020, 1250)

Burmistrz Karlina zawiadamia, że

Rada Miejska w Karlinie w dniu 30 września 2016 r.  podjęła Uchwałę Nr XXIV/193/16 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dn. 6 października poz. 3698).

W związku z powyższym od 1 listopada 2016 r. stawki opłat będą wynosiły:

1. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosić będzie:

a) 9,00 zł od mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-3 osoby;

b) 8,50 zł od mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałej przez 4-6 osób;

c) 8,00 zł od mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałej przez 7 i więcej osób.

2. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób zmieszany wynosić będzie:

a) 16,00 zł od mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-3 osoby;

b) 15,00 zł od mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałej przez 4-6 osób;

c) 14,00 zł od mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałej przez 7 i więcej osób.

POUCZENIE

1. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji.

2. Pierwszą opłatę w zmienionej wysokości należy wnieść do dnia 20 grudnia 2016 r. za miesiąc listopad. Opłatę za następne miesiące należy wpłacać w terminie do 20 dnia następnego miesiąca na indywidualny nr rachunku bankowego lub w kasie Urzędu Miejskiego w Karlinie.

3. Zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1020, 1250) w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzje określającą wysokość opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.

Należy pamiętać, że zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. liczba osób lub sposób gromadzenia odpadów – z segregacją lub bez segregacji), właściciel nieruchomości obowiązany jest zgłosić poprzez złożenie nowej deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

grafika
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ