newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner spis.jpg
baner DOOR TO DOOR.png
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Zachodniopomorska Karta Rodziny i Zachodniopomorska Karta Seniora
10 / 02 / 2016 | Michał | wyświetleń: 3588

Na mocy Porozumienia  Partnerskiego podpisanego przez Gminę Karlino z Województwem Zachodniopomorskim w sprawie realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020 pn. Regiony dla Rodziny oraz przyjętej przez radnych Rady Miejskiej w Karlinie Uchwały Nr XI/101/15 z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do Programu Zachodniopomorska Karta Rodziny i Zachodniopomorska Karta Seniora od 08.02.2016 r. mieszkańcy Karlina mogą składać wnioski o przyznanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora.

Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora objęte są rodziny, w tym w szczególności rodziny wielodzietne i wielopokoleniowe, oraz osoby starsze będące mieszkańcami województwa zachodniopomorskiego. Program Kart stanowi innowacyjny instrument zwiększający aktywność społeczną, który ma za zadanie wpłynąć   na poprawę sytuacji rodzin i seniorów. Warto podkreślić, że Zachodniopomorskie Karty umożliwiają korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i usług. Pozwala na to system ulg, zniżek i rabatów zagwarantowanych przez partnerów przystępujących do Programu.

Zachodniopomorskie Karty wydawane są bezpłatnie.

O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny mogą ubiegać się:

  • rodzice prowadzący wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci  (w wieku do 18 roku życia lub do 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci, które otrzymały stypendium Prezesa Rady Ministrów; lub otrzymały stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; lub otrzymały stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; lub legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności) zamieszkujący na terenie województwa zachodniopomorskiego;
  • rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspólnym adresem na terenie województwa zachodniopomorskiego;
  • rodzinne domy dziecka prowadzone na terenie województwa zachodniopomorskiego.

O Zachodniopomorską Kartę Seniora mogą ubiegać się osoby, będące mieszkańcami województwa zachodniopomorskiego, które  ukończyły 60 rok życia.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronach:

Szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce:  www.karlino.pl/karta


Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ