newsletter.png
16-9.jpg
baner dobry start.png
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
KMZB.png
obywatel_slider.jpg
baner KarlinoZeitung.jpg
unnamed kopia.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na działkę nr 229/2
14 / 03 / 2017 | Michał | wyświetleń: 312

Burmistrz Karlina

Plac Jana Pawła II 6, 78 – 230 Karlino
O G Ł A S Z A

ROKOWANIA

po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym

nr działki 229/2 o pow. 396 m², położonej w obrębie 004 miasta Karlino , nie posiadającej aktualnego planu  zagospodarowania przestrzennego. W ,,Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Miasta i Gminy Karlino” teren oznaczony jako teren pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

W ewidencji gruntów oznaczone jako  Bp zurbanizowane tereny niezabudowane. Brak wydanej decyzji o warunkach zabudowy.

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 229/2 posiada urządzoną księgę wieczystą K01B/00049977/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Białogardzie.

Wyżej wymieniona nieruchomość jest wolna od ograniczonych praw rzeczowych, praw i roszczeń osobistych i innych obciążeń.

 

CENA WYWOŁAWCZA ZA W/W NIERUCHOMOŚĆ WYNOSI   -  6.800,00 zł

    ZALICZKA   -  1.300,00 zł

W/w nieruchomość jest wolna od ograniczonych praw rzeczowych, praw i roszczeń osobistych  i innych obciążeń.

3.W/w działka nie została sprzedana w przetargach przeprowadzonych w dniach: 

- I przetarg 05 grudnia 2016r.,

- II przetarg 10 stycznia 2017r.

4. Pisemne zgłoszenie do udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie   w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Karlinie przy ul. Plac Jana Pawła II 6   w Karlinie   (pokój nr 7), do dnia 10 kwietnia  2017 r. do godz. 15ºº. Koperty powinny być  opisane  w następujący sposób : „Rokowania na sprzedaż działki nr 229/2, o pow. 396 m²  w obr. 004  m. Karlina.  Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje w załączniku.

grafika
Załączniki:
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ