newsletter.png
16-9.jpg
baner dobry start.png
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
KMZB.png
obywatel_slider.jpg
baner KarlinoZeitung.jpg
unnamed kopia.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Projekt aktywizacji zawodowej dla mieszkańców SSW WZ
02 / 03 / 2017 | Michał | wyświetleń: 483

Szanowni Państwo !

Firma „INDUSTRY PERSONNEL SERVICES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest realizatorem projektu pt. "Skuteczna aktywizacja zawodowa dla mieszkańców Specjalnej Strefy Włączenia Województwa Zachodniopomorskiego".

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób poszukujących pracę i nieaktywnych zawodowo znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

W ramach projektu zostanie objęta wsparciem grupa 150 uczestników w tym 90 kobiet i 60 mężczyzn biernych zawodowo powyżej 29 roku życia. Grupę docelową będą stanowiły osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy zamieszkujące wyłącznie tereny gmin wiejskich i/lub miejsko-wiejskich z obszaru Specjalnej Strefy Włączenia Województwa Zachodniopomorskiego.

Projekt zakłada zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie uczestników obejmujące:
- identyfikację indywidualnych potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego, zakończona przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,
- poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej,
- pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby,
- wysokiej jakości szkolenia w zakresie nabywania, podwyższania lub dostosowywania kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy dla 75 osób - stypendium szkoleniowe w wysokości 997,40 PLN netto/ucz.,
- 3 miesięczne staże dla 90 uczestników projektu w zakresie uzupełniania doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności wykonywania danego zawodu - stypendium dla uczestników stażu w wysokości 1 850,00 PLN netto/miesięcznie,
- zatrudnienie co najmniej 60 osób w okresie do 3 m-cy po zakończeniu projektu,
- pokrycie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych,
- zwrot kosztów dojazdów dla uczestników szkoleń/kursów,
- zapewnienie opieki dla dziecka do lat 7 podczas realizacji projektu.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy pod adresem: lub lub pod nr tel. 572-722-334/504-286-906 ! Zapraszamy do Punktu Wsparcia Uczestników przy ul. Orzechowej 9 w Koszalinie od pn.-pt. w godz. 8:00-18:00.

W załączeniu regulamin uczestnictwa oraz formularz rekrutacyjny.


Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ