newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner spis.jpg
baner na www mały.png
re sesja.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Trwa nabór do projektu pn. "INNOES – Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności"
15 / 02 / 2021 | Michał | wyświetleń: 151

Projekt pn. "INNOES – Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wartość Projektu to 4.237.149,70 PLN.
Okres realizacji Projektu: 01.01.2020 – 31.12.2022.

Planowany okres ogłoszenia naborów:
- II nabór – I kwartał 2021 r.,
- III nabór – IV kwartał 2021 r.

Innowacje społeczne rozumiane są jako nowe, bardziej skuteczne metody i narzędzia rozwiązywania problemów społecznych w obszarze dostępności na rzecz osób starszych z ograniczoną mobilnością i/lub percepcją oraz osób z niepełnosprawnościami, polegające na tworzeniu i testowaniu nowych rozwiązań lub usprawnianiu już istniejących, przy jednoczesnej dbałości o ich optymalizację, zgodnie z myślą "więcej za mniej". Innowacyjność może dotyczyć w szczególności wytwarzanych produktów, sposobu pracy, jak i kreowania nowych zjawisk oraz społecznej wartości dodanej.

Projekt "INNOES" ma na celu wsparcie procesu inkubacji innowacyjnych pomysłów i udzielenie 50 grantów na wdrożenie innowacji społecznych w obszarze dostępności produktów/usług na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz starszych z ograniczoną mobilnością i/lub percepcją oraz upowszechnienie 6 innowacji, które najlepiej sprawdzą się w etapie testowania, posiadają największy potencjał do upowszechniania i które zostały wybrane do wdrożenia na szeroką skalę.

Maksymalna wartość grantu na opracowanie i przetestowanie innowacji społecznej wynosi 40.960,00 PLN.

Podmioty uprawnione do składania pomysłów na innowację społeczną to:

  1. Osoby fizyczne (minimum 18 lat) lub grupy osób fizycznych, rozumiane jako grupa co najmniej dwóch osób fizycznych zarówno nieformalna (luźny związek), jak działająca w sformalizowanej strukturze (stowarzyszenia, związki etc.);
  2. Osoba prawna lub partnerstwo osób prawnych rozumianych jako partnerstwo co najmniej dwóch osób prawnych;
  3. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym spółka osobowa prawa handlowego lub spółka cywilna;
  4. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Priorytetowo będą traktowane osoby/podmioty, które świadczą usługi lub realizują działania na rzecz osób niepełnosprawnych i/lub starszych (kryterium premiujące z dodatkową ilością punktów).

Kontakt z Inkubatorem:

Tel. 693 579 180, 512 143 455

email: 

Szczegółowe informacje oraz plik do pobrania znajdują się na stronie projektu:

www.innoes.pl/projekt-innoes/


źródło: www.innoes.pl

grafika
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ