newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner wakacje 2020.png
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Wnioski o przyznanie pomocy w obszarze nawadniania w gospodarstwie
14 / 05 / 2020 | Michał | wyświetleń: 170

Informujemy, że stosownie do art. 67a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. IJ. z 2020 r. poz. 217, 300 i 695) decyzją Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, termin składania wniosków o przyznanie pomocy w obszarze nawadniania w gospodarstwie w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który miał się zakończyć w dniu 20 kwietnia 2020 r., został wydłużony do 20 lipca 2020 r.

O dofinansowanie na nawadnianie gospodarstw mogą ubiegać się właściciele gospodarstw rolnych o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. W związku z powyższym mogą zostać objęte wsparciem następujące rodzaje przedsięwzięć:

  • wykonanie nowego nawodnienia,
  • ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej,
  • ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy' niż 15 tys. zł. Planowane operacje mogą być realizowane tylko jednoetapowo.

Realizację operacji oraz ponoszenie kosztów kwalifikowalnych można rozpocząć „na własne ryzyko” od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Informacje na temat operacji typu Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze nawadniania w gospodarstwie, w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych zostały zamieszczone na stronie www.arimr.gov.pl.

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zwraca się z prośba, aby w miarę możliwości z uwagi na aktualną sytuację, w związku z zagrożeniem epidemicznym, poinformować rolników i sołtysów o możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy na operacje typuModernizacja gospodarstw rolnych w obszarze nawadniania w gospodarstwie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

grafika
Załączniki:
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ