newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner spis.jpg
baner DOOR TO DOOR.png
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Od 1.06.2021 uruchomiona zostaje usługa indywidualnego transportu door-to door dla mieszkańców Gminy Karlino
31 / 05 / 2021 | Michał | wyświetleń: 591

Belka z logotypami.

Plakat dotyczący usługi door to door.

Szanowni Państwo,

Od dnia 1 czerwca 2021 r. Gmina Karlino rozpoczyna realizację projektu pod nazwą „Usługi indywidualnego transportu door-to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Przedmiotowy projekt obejmuje wyłącznie obszar gminy Karlino i związany jest między innymi ze świadczeniem usługi indywidualnego transportu door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na terenie całej naszej Gminy.

Przez osobę z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności – rozumie się osoby, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia, które ukończyły 18 rok życia oraz mające trudności w samodzielnym przemieszczaniu się ze względu na ograniczoną sprawność i wymagają wsparcia w zakresie mobilności w celu zwiększenia jej integracji społeczno-zawodowej.

Osoba musi spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:

- porusza się na wózku inwalidzkim,

- porusza się o kulach,

- jest osobą niewidomą,

- jest słabowidzącą,

- ma problemy w komunikowaniu się w szczególności z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, chorobę psychiczną, schorzenia neurologiczne, całościowe zaburzenia rozwojowe lub inne ograniczające mobilność.

Zgłoszenia usług transportowych door-to-door można dokonywać od dnia 1 czerwca 2021 roku, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 15.00, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej MGOPS w Karlinie, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Karlinie, Urzędu Miejskiego w Karlinie drogą:

W zgłoszeniu należy podać między innymi:

1) dane osobowe i kontaktowe użytkownika/użytkowniczki,

2) datę i godzinę wykonania rozpoczęcia i zakończenia usługi,

3) miejsce podstawienia pojazdu oraz miejsce docelowe,

4) cel podróży,

5) wskazanie potrzeby wsparcia w zakresie mobilności uzasadniającej skorzystanie z usług transportowych door-to-door,

6) posiadanie przez użytkownika/użytkowniczkę zaopatrzenia ortopedycznego (wózek, balkonik, kule, itp.),

7) informacji, czy przy danej usłudze potrzebny jest asystent,

8) wskazanie czy jest potrzebna pomoc w dotarciu z wyznaczonego miejsca do pojazdu.

Ważne - użytkownicy/użytkowniczki usług transportowych door-to-door w okresie od 01.06.2021 r. do 31.01.2023 r. nie ponoszą opłat.

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ