newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner na www mały.png
re sesja.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Sesja Rady Miejskiej - 28.02.2020
21 / 02 / 2020 | Michał | wyświetleń: 325

Z A W I A D O M I E N I E

Rada Miejska w Karlinie zawiadamia, że w dniu 28 lutego 2020 roku, o godzinie 1000  w auli Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie przy ulicy Parkowej 1 odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Karlinie.

Proponowany porządek obrad:

1.  Sprawy regulaminowe:

a) stwierdzenie prawomocności obrad,

b) przyjęcie propozycji zmian do porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej.

2. Wolne wnioski i informacje.
3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski.
4. Sprawozdanie Burmistrza Karlina o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja na temat działalności Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Karlinie w 2019 roku.
6. Informacja na temat działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karlinie w 2019 roku.
7. nformacja Kierownika Referatu ds. Lokalowych i Mieszkaniowych w Urzędzie Miejskim w Karlinie za 2019 rok.
8. Podsumowanie ferii zimowych na terenie Gminy Karlino:

a) Zakład Oświaty w Karlinie,

b) Karliński Ośrodek Kultury,

c) Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych.

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Karlinie za rok 2019.

10. Informacja o pracy Rady Powiatu Białogardzkiego – radni z terenu Gminy Karlino.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zasad i trybu nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Karlino”,

b) zmiany uchwały nr XV/145/19 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

c) w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Karlino, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenia zawodowe nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane,

d) wyrażenia zgody na zbycie udziałów i określenia trybu zbycia, w tym procedury wyłonienia nabywcy udziałów Gminy Karlino w spółce Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Karlinie,

e) zbycia nieruchomości położonej na terenie miasta Karlino,

f)   ustanowienia służebności przesyłu,

g) ustanowienia służebności przesyłu,

h) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu,

i)   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu,

j)   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Zakończenie XX sesji Rady Miejskiej w Karlinie.

                                                                                                                                                Przewodnicząca Rady Miejskiej

Beata Klepuszewska

grafika
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ