newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
zapasy odołane m.png
Logo_zlot_1.png
BIEG PAPIESKI baner na FB 2020.JPG
baner na www mały.png
re sesja.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Ogłoszenie Burmistrza Karlina o podaniu do publicznej wiadomości wykazu lokali przeznaczonych do remontu wykonanego przez przyszłego najemcę
20 / 02 / 2020 | Michał | wyświetleń: 945

Ogłoszenie Burmistrza Karlina

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu lokali przeznaczonych do remontu wykonanego przez przyszłego najemcę

Na podstawie § 16 uchwały nr XVII/161/19 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Karlino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 164 i 165), Burmistrz Karlina podaje do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie oraz umieszczenie na stronie internetowej urzędu bip.karlino.pl, w zakładce Ogłoszenia – Najem lokali mieszkalnych – Lokale do remontu, wykaz lokali przeznaczonych do remontu wykonanego przez przyszłego najemcę.

O zawarcie umowy najmu lokalu, na czas nieoznaczony, po wykonaniu na własny koszt jego  remontu, może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

1) osiąga średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku:

a) nie niższy niż 150% najniższej emerytury (obecnie 1650 zł) i nie przekraczający kwoty 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie zachodniopomorskim (obecnie 8311,88 zł) w gospodarstwie jednoosobowym,

b) nie niższy niż 100% najniższej emerytury (obecnie 1100 zł) i nie przekraczający kwoty 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie zachodniopomorskim (obecnie 7480,69 zł) w gospodarstwie 2-3 osobowym,

c) nie niższy niż 90% najniższej emerytury (obecnie 990 zł) i nie przekraczający kwoty 150% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie zachodniopomorskim (obecnie 6233,91 zł) w gospodarstwie 4 i więcej osobowym;

2) zobowiąże się wykonać remont lokalu;

3) jest członkiem wspólnoty samorządowej Gminy.

Wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu po wykonaniu remontu należy składać w terminie do dnia 16.03.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie przy Placu Jana Pawła II 6 w pokoju nr 3 (Biuro Podawcze) lub przesłać na adres Urzędu. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu.

Formularz wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu po wykonaniu remontu dostępny jest:

1) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Karlinie w Biuletynie Informacji Publicznej bip.karlino.pl, w zakładce Ogłoszenia – Najem lokali mieszkalnych – Lokale do remontu,

2) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie przy Placu Jana Pawła II 6
w pokoju nr 15 (II piętro).

Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. W przypadku osób świadczących pracę, zaświadczenie o dochodach pracodawca wystawia na druku stanowiącym załącznik do wniosku.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie uzyskać można telefonicznie pod
nr telefonu 94 311 95 09 lub poprzez kontakt osobisty w pokoju nr 15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie przy Placu Jana Pawła II 6.

 

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
21 / 03 / 2020 | Michał
grafika