newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
2020_EMW_Banner-1024x576.png
Powszechny-Spis-Rolny-spiszmy-się baner mały.png
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Ogłoszenie Burmistrza Karlina w sprawie rozpatrzenia ofert konkursowych na realizację zadań publicznych Gminy Karlino w 2020 r.
20 / 01 / 2020 | Michał | wyświetleń: 359

Ogłoszenie
Burmistrza Karlina
w sprawie rozpatrzenia ofert konkursowych złożonych w ramach ogłoszonego zarządzeniem Nr 119/2019 Burmistrza Karlina z dnia 6 grudnia 2019 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy w 2020 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego zarządzeniem Nr 119/2019 Burmistrza Karlina z dnia 6 grudnia 2019 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy w 2020 roku w następujących zakresach:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym:

a) w zakresie piłki nożnej,

b) w zakresie sportów walki,

c) w zakresie sportów rowerowych,

d) w zakresie organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dziedzinach innych niż wymienione w punktach a - c,

2)  prowadzenia placówki wsparcia dziennego,

3)  ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

4)  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych udziela się następującym podmiotom:

Lp.

Nazwa podmiotu

Zakres zadania

Tytuł zadania

Przyznana kwota dotacji (zł)

1

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce

prowadzenie placówki wsparcia dziennego

Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Karlinie i filii w Karścinie – Program Umacniania Rodziny

70 000,00

2

Stowarzyszenie "Stonoga"

ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

„Kraina Radości – wspieranie rozwoju osób niepełnosprawnych”

7 600,00

3

Polski Związek Niewidomych
Okręg Zachodniopomorski Koło w Białogardzie

ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

„Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku”

1500,00

4

Stowarzyszenie Integracji Społecznej "DROGA"

ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

„Rehabilitacja 25plus”- zajęcia rewalidacyjno-opiekuńcze dla ON zależnych

5760,00

5

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy Karlino

działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Działalność na rzecz seniorów

7800,00

6

Ludowy  Zespół Sportowy "DERBY" Karścino

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

16 000,00

7

Miejski Klub Sportowy "SOKÓŁ" Karlino

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej

Sport to zdrowie

100 000,00

8

Stowarzyszenie „Klub Bokserski Karlino”

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie sportów walki

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie boksu.

100 000,00

9

Akademia Mluksiaków

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie sportów walki

Upowszechnianie sportu w zakresie dyscypliny sportowej sumo i zapasy na terenie miasta i gminy Karlino udział w zawodach o zasięgu ogólnopolskim

10 000,00

10

Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie sportów walki

Udział dzieci i młodzieży z gminy Karlino w treningach, zgrupowaniach i turniejach zapaśniczych

100 000,00

11

Uczniowski Klub Sportowy TRAMP w Karlinie

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży

W zakresie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dziedzinach innych niż wymienione w punktach a-c.

7 000,00

12

Stowarzyszenie Klub Sportowy „Speed”

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży

Popularyzacja zajęć z badmintona dla dzieci i młodzieży

6 000,00

 Łącznie na realizację zadań publicznych przekazane zostaną dotacje w kwocie – 431 660,00 zł.

grafika
Załączniki:
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ