newsletter.png
Monte Karlino 2019.png
FB_KE_akademia_szerokopasmowa-1280x640.jpg
Baner na spotkanie EEN 9.04.2019 małe.jpg
monitor maly.jpg
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
re sesja.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
KMZB.png
obywatel_slider.jpg
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Wybory do Miejskiej Rady Seniorów kadencji 2018-2022
04 / 07 / 2018 | Michał | wyświetleń: 991

Szanowni Państwo!

Zgodnie z zarządzeniem Nr  63/2018 Burmistrza Karlina z dnia 22 czerwca 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów do Miejskiej Rady Seniorów w Karlinie na kadencję 2018 – 2022, termin na przeprowadzenie wyborów do Miejskiej Rady Seniorów na kadencję 2018-2022 wyznaczono na dzień 13 lipca 2018 r.

Szczegółowy tryb i sposób przeprowadzenia wyborów ustaliła komisja skrutacyjna, powołana przez członków  organizacji zrzeszających osoby starsze oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych.

Wybory odbędą się 13 lipca 2018 w auli KOK w godzinach od 10:00 do 14:00.

Kandydatury w postaci wypełnionych i podpisanych deklaracji o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Seniorów, można składać  w sekretariacie Karlińskiego Ośrodka Kultury do dnia 6 lipca 2018r.

Miejska Rada Seniorów jest ciałem opiniodawczo-doradczym. Rada reprezentuje środowisko seniorów, emerytów, rencistów, organizacji pozarządowych   i innych instytucji realizujących zadania na ich rzecz. Powołanie Rady Seniorów pozwala na zwiększenie udziału osób starszych w podejmowanych lokalnie procesach decyzyjnych bezpośrednio ich dotyczących. Członkiem Rady seniorów może być osoba, która ukończyła 60 rok życia i jest mieszkańcem Gminy Karlino.                                                        

Do zadań Rady należy m.in.: inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej osób starszych oraz do zaspokojenia ich potrzeb,  podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, w szczególności w zakresie kultury, wypoczynku  i edukacji, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, dążenie do odtworzenia i umocnienia międzypokoleniowych więzi społecznych przy współpracy z władzami Gminy Karlino.

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ