newsletter.png
Monte Karlino 2019.png
FB_KE_akademia_szerokopasmowa-1280x640.jpg
Baner na spotkanie EEN 9.04.2019 małe.jpg
monitor maly.jpg
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
KMZB.png
obywatel_slider.jpg
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
EKOJANOSIK dla Gminy Karlino i Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie
05 / 06 / 2018 | Magda | wyświetleń: 340

W dniach 3-6 czerwca 2018 roku w Zakopanem odbywa się II Międzynarodowe Forum Energetyka i Środowisko EkoZakopane podczas którego odbyło się wręczenie nagród w Krajowym Konkursie Ekologicznym EKOJANOSIK.

Wśród laureatów znalazła się Gmina Karlino oraz Regionalne Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie w kategorii Obiekt turystyczny, hotelowy, użyteczności publicznej.

 

Celem nagrody jest wyróżnienie przez Krajową Radę Ekologiczną samorządów terytorialnych, jednostek LP, podmiotów gospodarczych, placówek oświatowych oraz osób fizycznych za zrealizowanie działań mających istotny i znaczący wpływ na poprawę i stan środowiska naturalnego regionu oraz świadomości ekologicznej Polaków.

 

Przedmiotem oceny są zrealizowane i zastosowane w praktyce przedsięwzięcia sfinansowane ze środków wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a które miały szczególny wpływ na region lub całe województwo.

Kryteria oceny merytorycznej przedsięwzięć zgłoszonych do Krajowej Nagrody Ekologicznej „EKOJANOSIK – Zielona Wstęga Polski” obowiązujące we wszystkich kategoriach, obejmują:

a) uzyskany efekt ekologiczny i społeczny oraz efektywność ekonomiczną,

b) wpływ na środowisko jako całość, ze szczególnym uwzględnieniem ponadregionalnego oddziaływania na środowisko,

c) innowacyjność, nowoczesność, oryginalność,

d) zasięg możliwego zastosowania (lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy),

e) udział w systemach zarządzania, a w szczególności w ISO 14001, EMAS, ISO 9001, HACCP,

f) edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i współpracę ze społeczeństwem.

 

Celem Forum EkoZakopane jest stworzenie platformy spotkań przedstawicieli europejskich parlamentów, administracji, samorządów terytorialnych wszystkich szczebli, świata nauki i biznesu, zainteresowanych tematyką ekologiczną.

 

grafika
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ